Tạp chí công nghệ ABZ
Ấn bản số 01/2009

  • Chuyển việc thực hiện tài liệu kỹ thuật ra nước ngoài: Việc này không có hiệu quả? Có chứ!
  • Sử dụng Six Sigma để đạt được sự cải tiến về chất lượng trong truyền thông kỹ thuật
  • Vận hành an toàn không đến dễ dàng với tất cả mọi người
  • Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật theo phương cách công nghiệp
  • E-Motion: các hình họa 3D như một xu hướng mới của truyền thông kỹ thuật


Ấn bản số 02/2009

  • Sản xuất catalog theo phương thức tích hợp
  • Tầm nhìn cho tài liệu ngành công nghiệp hàng không
  • Tài liệu kỹ thuật: những chiến lược cắt giảm chi phí
  • Phát minh giành giải thưởng tại OKS: dãn nhãn phụ có liên quan tới đơn hàng bằng ngôn ngữ tương ứng của khách hàng.
  • TANNER đạt SPICE-Cấp độ 3
TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Yellow Box
ABZ - Đăng ký trực tuyến

Bạn muốn thường xuyên nhận được các ấn bản tạp chí công nghệ "The ABZ" trên mạng?


Hãy đăng ký tại đây

TANNER Việt Nam © 2017