Tạp chí công nghệ ABZ
Trong tạp chí ABZ, TANNER AG đã tiến hành báo cáo về sự phát triển và những xu hướng của truyền thông kỹ thuật cũng như những phương pháp và dự án thành công mà chúng tôi đã thực hiện cho khách hàng kể từ năm 1988.

Ấn bản số 01/2010 (PDF)

  • TANNER được bầu chọn là Nhà tuyển dụng hàng đầu
  • Chỉ thị mới về quản lý máy: Sự tuân thủ của các sổ tay hướng dẫn vận hành
  • Tối ưu hóa quy trình trong tài liệu hệ thống
  • Các công cụ phục vụ viêc cắt giảm chi phí ở mức độ có thể đo lường
  • Tin tức trong tài liệu ngành hàng không
TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Yellow Box
ABZ - Đăng ký trực tuyến

Bạn muốn thường xuyên nhận được các ấn bản tạp chí công nghệ "The ABZ" trên mạng?


Hãy đăng ký tại đây

TANNER Việt Nam © 2017