Tạp chí công nghệ ABZ
Lần đầu tiên, TANNER Việt Nam xuất bản tạp chí công nghệ ABZ dành cho khách hàng với hai ấn bản song ngữ Anh Việt.

Được xuất bản tại Trụ sở chính TANNER ở Đức trong vòng hơn 25 năm qua, tạp chí công nghệ ABZ là nguồn thông tin bổ ích cho khách hàng để tiếp cận các giải pháp tiên tiến về truyền thông các sản phẩm kỹ thuật.

Ấn bản số 01/2011 (PDF)

abz_vn_2011_product_catalog
  • Tổng quan về Catalog Sản phẩm
  • Catalog Sản phẩm - Phân phối theo định hướng thế mạnh - sự hợp tác lý tưởng
  • Hệ thống tùy chỉnh
  • Thông thạo sản phẩm, nắm vững các công cụ
  • Quy trình và hệ thống tạo Sản phẩm
  • Một Catalog sản phẩm tốt phải đảm bảo những gì.
  • Danh sách khách hàng chọn lọc của TANNER
TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Yellow Box
ABZ - Đăng ký trực tuyến

Bạn muốn thường xuyên nhận được các ấn bản tạp chí công nghệ "The ABZ" trên mạng?


Hãy đăng ký tại đây

TANNER Việt Nam © 2017