Chính sách tuân thủ Pháp luật
TANNER Việt Nam mong muốn xây dựng giá trị cho các cổ đông, nhân viên của công ty nói riêng và xã hội nói chung. Chúng ta chỉ có thể duy trì sự phát triển giá trị doanh nghiệp nếu chúng ta hoạt động trong khuôn khổ pháp luật theo các quy tắc đạo đức.

Mọi nhân viên có trách nhiệm đảm bảo rằng hành vi của mình tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức. Điều này áp dụng cho tất cả nhân viên ở mọi cấp độ. Tất cả các hành động phải nhất quán với danh tiếng và uy tín của công ty.

Sau cùng, các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư và công chúng đều mong muốn chúng ta sẽ là những người có đủ năng lực, công bằng và đáng tin cậy. Các đồng nghiệp của tôi trong Ban Giám đốc và bản thân tôi tự hào về các nhân viên có hành vi cư xử đúng mực.

Tính chính trực chính là chìa khóa thành công vững bền.

Xin xem thông tin chi tiết Chính sách Tuân thủ Pháp luật của Công ty TANNER tại đây
TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Các hiệp hội thành viên
AHK HCA VCCI Nordcham VINASA
Yellow Box
TANNER Việt Nam © 2017