Nội dung – Hệ thống – Quy trình
Sự hiểu biết nổi trội về thị trường và công nghệ là một yếu tố quan trọng trong tuyên ngôn về sứ mạng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu điều gì làm cho khách hàng của chúng tôi thành công. Và chúng tôi làm chủ được các công cụ có thể hỗ trợ tốt nhất cho sự thành công này.

Các hạng mục dịch vụ của chúng tôi cùng với các chuyên gia của chúng tôi trong những lĩnh vực liên quan và việc đào tạo liên tục cho đội ngũ nhân viên dựa trên nhu cầu đảm bảo cho sự hiểu biết đa lĩnh vực bao gồm năng lực nội dung, hệ thống và quy trình. Điều này lý giải cho vị thế đặc biệt của TANNER Việt Nam trên thị trường các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỹ thuật.

Và vị thế đặc biệt đó bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau: khách hàng của chúng tôi đến từ các ngành công nghiệp như ô tô, xây dựng và cung ứng xây dựng, từ ngành công nghiệp năng lượng và công nghệ thông tin, ngành công nghiệp hàng không, kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng, cho đến ngành công nghệ y học.
TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Đối tác
Yellow Box
TANNER Việt Nam © 2017