Trụ sở chính và văn phòng
TANNER AG

Kemptener Straße 99                
D-88131 Lindau (B)
Tel. +49 8382 272-119
Fax +49 8382 272-900
E-mail: info@tanner.de
Bản đồ chỉ dẫn (PDF)


TANNER Việt Nam

43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9
Quận Phú Nhuận,
Tp. Hồ Chí Minh, VN-700000.
Tel. +84 (028) 3997-3452
Fax +84 (028) 3997-3465
E-mail: vietnam@tanner.de
Bản đồ chỉ dẫn (PDF)

 
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

  • Tự động hóa
  • Thi công và cung ứng xây dựng
  • Hóa chất và dược phẩm
  • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
  • Quản lý năng lượng
  • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
  • Hàng không vũ trụ
  • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
  • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

Quản lý chất lượng
ISO 9001:2008
Các hiệp hội thành viên
AHK HCA VCCI Nordcham VINASA
TANNER Việt Nam © 2017