Từ nhà thầu đến đối tác
Tất cả các mối quan hệ đối tác với khách hàng của chúng tôi đều hướng tới mục tiêu đóng góp lợi ích lớn nhất có thể cho các dịch vụ của chúng tôi.

Các hình thức hợp tác của chúng tôi bao gồm từ sự hợp tác dựa trên dự án tới việc phân công lao động theo định hướng thế mạnh thông qua toàn bộ quy trình chuẩn bị (các mối quan hệ đối tác trong quy trình), từ sự hỗ trợ tại chỗ tới việc gia công bên ngoài.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

  • Tự động hóa
  • Thi công và cung ứng xây dựng
  • Hóa chất và dược phẩm
  • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
  • Quản lý năng lượng
  • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
  • Hàng không vũ trụ
  • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
  • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

Quản lý chất lượng
ISO 9001:2008
Giải thưởng
TANNER Việt Nam © 2017