Mục tiêu và giá trị khách hàng
Lợi ích dành cho khách hàng là tâm điểm công việc của chúng tôi. Tầm nhìn và sứ mạng của chúng tôi cũng nhằm hướng tới mục tiêu này, cụ thể như sau:

TANNER là đối tác hoàn hảo của các công ty hàng đầu trong việc biên soạn và phân phối các thông tin kỹ thuật cho ngành.

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng hơn đồng thời tăng cường việc sử dụng các sản phẩm đó.

Chúng tôi đang làm điều này với sự cải tiến liên tục – qua từng ngày.
TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Các hiệp hội thành viên
AHK HCA VCCI Nordcham VINASA
Yellow Box
TANNER Việt Nam © 2017