Bắt đầu từ ngày 01.02.2015, ông Đàm Quang Thế Hoàng, Giám Đốc Điều Hành công ty TNHH TANNER Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh thường nhật
Bắt đầu từ ngày 01.02.2015, ông Đàm Quang Thế Hoàng, Giám Đốc Điều Hành công ty TNHH TANNER Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh thường nhật, trong khi ông Elmar Dutt, Tổng Giám Đốc kiêm Đại diện pháp lý cho công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào việc phát triển khách hàng và các mối quan hệ hợp tác. Việc thay đổi này đã được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, vì ông Elmar Dutt được bổ nhiệm làm Giám đốc Cấp Cao phụ trách về Tiếp thị & Truyền thông tại Deutsches Haus – Ngôi nhà Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Deutsches Haus tại thành phố Hồ Chí Minh là một dự án chủ chốt của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Đây là dự án xây dựng cao ốc văn phòng cao cấp, hiện đang được xây dựng và dự tính sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2017.

Ông Đàm Quang Thế Hoàng đã và đang chứng tỏ năng lực điều hành các hoạt động thường nhật của công ty theo hướng hiệu quả, thay cho ông Elmar Dutt trong thời gian rất bận rộn với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức trong suốt 4 năm vừa qua.

TANNER Việt Nam © 2017