TANNER Vietnam TM Technical Marketing
Những chàng trai lịch lãm, dễ thương trong ảnh trên chính là Bộ ba hoàn hảo hiện đang làm việc tại phòng Technical Marketing.

Công việc chính của họ là điều chỉnh dữ liệu cho các catalog trong hệ thống dữ liệu asim, cập nhật dữ liệu trên các catalog hiện tại và các thông tin trên cửa hàng trực tuyến, đồng thời chịu trách nhiệm thiết kế các catalog mới cho các nhà cung cấp uy tín trong lĩnh vực kiến trúc và thiết bị nội thất.

Thương, Tùng và Tú hiện đang làm việc tại TANNER Việt Nam với vai trò là Nhân viên Thiết kế Kỹ thuật từ gần một năm nay.
TANNER Việt Nam © 2017