Kênh phân phối - Phát hành tin tức qua e-mail
Với mẫu form dưới đây, bạn sẽ được đăng ký trong danh sách được nhận thông tin báo chí của TANNER Việt Nam. Dịch vụ này chỉ dành riêng cho những người làm báo.

Xin vui lòng điền thông tin vào các mục có đánh dấu *.

Ông/Bà:
Chức danh:
Họ: *
Tên: *
Chức danh:

Tôi là:*  Biên tập viên Nhà báo/Nhà báo tự do

Ấn bản báo chí/ Tôi viết bài cho: *
Nhà xuất bản/ Văn phòng biên tập: *
Phòng/sở: *
Số nhà/phố/phường: *
Quận/Thành phố: *
Điện thoại:

Ý kiến của bạn:

Thỏa thuận bảo mật dữ liệu: Tôi đồng ý rằng những dữ liệu liên quan đến cá nhân tôi được đưa lên, lưu trữ và sử dụng cho mục đích thông cáo báo chí cũng như cho các báo cáo thống kê.

Ngoài việc tôi được ủy quyền là tối tác dịch vụ cho công ty, thì việc cung cấp thông tin cho các bên thứ ba sẽ bị loại trừ.

Tôi biết rằng tôi có thể bác bỏ sự thỏa thuận này trong bất kỳ thời điểm nào trong tương lai và có thể hủy việc đăng ký nhận thông tin báo chí bất kỳ lúc nào.

Captcha here

TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Liên hệ

Bạn có câu hỏi hay quan tâm đến các thông tin khác, hãy viết thư cho chúng tôi:

Mẫu thư liên hệ

Chúng tôi rất hân hạnh nhận được cuộc gọi của các bạn:
+84 (028) 3997 3452

Giải thưởng
TANNER Việt Nam © 2017