Tải thông tin
Bạn đang cần ảnh cho bài viết của mình? Bạn có thể download từ loạt ảnh dưới đây. Nếu bạn cần thêm ảnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Download [jpg]:
Chủ tịch
Stefan Kügel


Download [jpg]:
Giám đốc Điều hành
Elmar Dutt
Download [jpg]:
TANNER Việt Nam

TANNER-Infoportal sẽ sớm ra mắt bạn đọc
Tanner infoportal

Thông tin kỹ thuật về truyền thông kỹ thuật, các bài viết, nghiên cứu mẫu và các bài phỏng vấn...

TANNER Infoportal - Cổng thông tin điện tử cho truyền thông kỹ thuật

Liên hệ

Bạn có câu hỏi hay quan tâm đến các thông tin khác, hãy viết thư cho chúng tôi:

Mẫu thư liên hệ

Chúng tôi rất hân hạnh nhận được cuộc gọi của các bạn:
+84 (028) 3997 3452

Giải thưởng
TANNER Việt Nam © 2017