Yellow Box

Phân tích tài liệu kỹ thuật
Việc phân tích tại thời điểm bắt đầu của quá trình phối hợp công việc đã tạo ra sự bảo đảm rằng các bước tiến hành đang được thực hiện. Từ công việc hàng ngày, thường thì việc xác định chính xác các vấn đề nằm ở đâu là rất khó. Trong khi thực hiện điều này, các câu hỏi đã được đề ra từ hai khía cạnh.

1. Câu hỏi trên quan điểm kết quả: Tài liệu hiện tại có chính xác hay không? Nếu không tốt thì nó tệ đến mức nào? Và tại sao nó lại tệ như vậy?

2. Câu hỏi trên quan điểm quy trình: Hoạt động phối hợp giữa các biên tập viên và những người khác có hiệu quả không? Hiệu quả ở chỗ nào và không hiệu quả ở chỗ nào? Tại sao?

Không hiếm trường hợp khi nguyên nhân vấn đề lại nằm ở những khâu khác nhiều so với giả định ban đầu. Và thường thì những bước đi nhỏ và đơn giản lại đạt được những thành quả to lớn.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi phối hợp với bạn trong những dự án đã lập kế hoạch cũng như những mục tiêu và yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi xác định phương pháp phân tích sẽ được sử dụng để hình thành nên các nền tảng thông tin cho quy trình tiếp sau.
 • Chúng tôi thỏa thuận với khách hàng về loại và quy mô của các hoạt động phân tích.
 • Chúng tôi tiến hành phân tích bằng cách điều hòa các cuộc hội thảo, đánh giá các tài liệu hiện hành, điều tra các bên có liên quan và sàng lọc các con số hiện hành (chi phí, phí tổn, thời hạn).
 • Chúng tôi tạo ra những kết quả có liên quan và phân loại những kết quả đó theo mức độ quan trọng và hệ quả của chúng đối với quy trình cũng như chi phí cải tiến.
 • Dựa vào điều này, chúng tôi cùng bạn vạch ra một kịch bản hành động hoặc các phương án hành động.

Lợi ích dành cho bạn:

 • Đánh giá toàn diện về hiện trạng của bạn được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
 • So sánh với hiện trạng của các không ty khác (đối chiếu theo chuẩn).
 • Nền tảng phụ thuộc cho các bước tiếp theo và các quyết định.
 • Phát triển giải pháp “đánh nhanh thắng nhanh”.
 • Việc sử dụng các kết quả cho khái niệm tiếp sau.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017