Yellow Box

Nguyên tắc nhập dữ liệu cũ
Khi chuyển sang một công cụ biên tập mới và đặc biệt là khi triển khai một hệ thống biên tập mới (hệ thống quản lý nội dung), sớm hay muộn thì vấn đề nhập dữ liệu cũng cũng nảy sinh. Sau cùng, thông tin có giá trị được quản lý trong nhiều năm sẽ được sử dụng sau này. Điều này đặc biệt đúng khi thông tin đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác.

Nguyên tắc lý tưởng thường là nhập dữ liệu cũ tự động bằng công cụ và bộ lọc dữ liệu, ví dụ như phân phối các thành phần XML vào các trang dạng Word. Tuy nhiên, câu hỏi mang tính quyết định là liệu thông tin thực sự có giá trị như giả định hay không. Nếu thông tin được lập với các tiêu chí không rõ ràng hoặc không có sự tập trung vào mô-đun hóa hay tái sử dụng, thì thông tin không có giá trị. Đây vốn không phải là vấn đề về việc nỗ lực soạn lập thông tin mới (bao gồm cả việc chuyển đổi). Trong thời gian dài sau này, việc chi phí nào phát sinh từ quá trình quản lý thông tin “cũ” của bạn và liệu quá trình này vẫn phù hợp với thông tin mới lập hay không sẽ mang tính quyết định nhiều hơn.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi lập hướng dẫn cho thông tin được chuẩn bị sau này chủ yếu xét đến quá trình lập cấu trúc và phân chia cụm từ.
 • Chúng tôi kiểm tra mức độ tương thích của hồ sơ hiện tại với nguyên tắc trong tương lai.
 • Chúng tôi tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng quy trình chuyển đổi của bạn.
 • Chúng tôi thu thập thông tin về chiến lược tương lai của công ty bạn, đặc biệt là về các sản phẩm tương lai, biến thể, xâm nhập thị trường mới như đã dự kiến.
 • Chúng tôi cùng bạn quyết định quy trình nhập dữ liệu cũ và xác định kế hoạch. Để làm được điều này, chúng tôi hướng tới việc phát triển và tung ra thị trường sản phẩm của bạn.
 • Chúng tôi cùng bạn quyết định xem sẽ không nhập dữ liệu cũ của sản phẩm nào khi sản phẩm đó trong thời gian tới sẽ không được sản xuất nữa.
 • Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin có thể được sử dụng cho càng nhiều sản phẩm và có hướng dẫn càng tốt.
 • Chúng tôi tạo ra các ấn phẩm cần thiết và cùng với bạn điều phối các ấn phẩm này.
 • Chúng tôi bắt đầu triển khai việc chuyển đổi thông tin đã được sửa đổi.

Lợi ích dành cho bạn:

 • Dữ liệu cũ của bạn được nhập mà không bị lẫn các dữ liệu "tạp".
 • Chi phí hậu quả được giảm thiểu do thông tin đã được chuẩn hóa.
 • Thông tin và tài liệu có giá trị có chất lượng cao.
 • Tuân theo quy định về thời gian và nguồn lực.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017