Yellow Box

Nguyên tắc nội dung của tài liệu kỹ thuật
Tài liệu phải đưa ra chỉ dẫn về việc sử dụng an toàn và triệt để một sản phẩm. Tuy nhiên việc này không hoàn toàn thể hiện thông tin nào được truyền tải theo chỉ dẫn. Nội dung cần thiết phụ thuộc rất nhiều vào loại chức năng mà các hướng dẫn phải đáp ứng và đối tượng mà các hướng dẫn hướng tới. Hướng dẫn vận hành cho người sử dụng cuối cần phải có nội dung đa dạng hơn so với hướng dẫn dịch vụ dùng cho các kỹ thuật viên nội bộ.

Nguyên tắc nội dung không chỉ xác định loại thông tin nào cần truyền tải mà còn xác định phương thức thông tin phát sinh. Xét từ quan điểm của người sử dụng, đây là vấn đề có thể tiếp cận thông tin càng trực tiếp càng tốt. Nếu xét từ quan điểm của người biên tập thì là về việc lập và tái sử dụng thông tin có giá trị phổ biến một cách hiệu quả đối với các hướng dẫn.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi làm quen với sản phẩm của bạn, các ứng dụng và nhóm mục tiêu.
 • Chúng tôi phát triển nguyên tắc nội dung mang tính cấu trúc ở nhiều cấp độ khác nhau – văn bản, chương, mục.
 • Chúng tôi xác định nguyên tắc nội dung trên cấp độ truyền thông – hướng dẫn, mô tả, cảnh báo, kết hợp văn bản-hình ảnh.
 • Chúng tôi lập tiêu chuẩn sơ đồ bố trí và phân chia cụm từ.
 • Chúng tôi xác định thông tin được sử dụng nhiều lần, ví dụ như cảnh báo, hướng dẫn hồ sơ, địa chỉ, đồ họa giải thích.
 • Chúng tôi lập các trang mẫu mang tính ví dụ.
 • Chúng tôi minh họa quy tắc và quyết định theo các chỉ dẫn và bằng công cụ biên tập.

Lợi ích dành cho bạn:

 • Thích ứng từng tài liệu với từng sản phẩm, nhóm mục tiêu, và các yêu cầu bổ sung.
 • Cơ sở để tái sử dụng thông tin theo phương thức hồ sơ chéo.
 • Truyền tải thông tin mà không lẫn thông tin “tạp”, hồ sơ chỉ chứa chính xác những thông tin mà nhóm mục tiêu tương ứng cần thiết trong vai trò của mình.
 • Cơ sở để biên soạn tài liệu từ các mô-đun thông tin theo phương thức công nghiệp có sự hỗ trợ của hệ thống.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017