Yellow Box

Soạn thảo và sổ tay hướng dẫn quy trình
Làm rõ những vấn đề ở bất kỳ hình thức nào là công việc phải được kiểm soát và tài liệu hóa những nguyên tắc hiện có không bao giờ là thừa. Nếu đó là vấn đề tạo ra chất lượng phù hợp trong bộ phận biên soạn lớn hoặc cung ứng cho nhà cung cấp dịch vụ những thông số kỹ thuật rõ ràng, thì có những nguyên tắc và tiêu chuẩn không thể tránh khỏi.

Hợp tác với bên thứ ba (trong hoặc ngoài nước) cũng tạo ra lợi nhuận từ những nguyên tắc và trách nhiệm rõ ràng. Có hai mảng trọng tâm: một là, sự chất vấn nhằm xác định chất lượng nội dung. Mảng còn lại là vấn đề giúp quy trình trở nên rõ ràng và nêu rõ trách nhiệm cho các bước trong quy trình. Nhưng trên hết, một thắc mắc nảy sinh: bằng cách thức nào và điều chỉnh những gì để toàn bộ quy trình trở nên hiệu quả và người lao động có thể thích ứng được?


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi hiểu sản phẩm và thông tin của bạn cũng như các bên liên quan đến quy trình soạn thảo. Trong quá trình này, chúng tôi tin tưởng vào những phương pháp phân tích đã được xác minh đối với thông tin của bạn và tin tưởng vào các quy trình (phân tích các vấn đề hình học, phân tích quá trình xử lý thông tin).
 • Chúng tôi dẫn chứng bằng tài liệu tiềm năng dễ thấy của quy trình và chất lượng kết quả có thể có được khi sử dụng những nguyên tác rõ ràng này.
 • Chúng tôi vạch ra những nhu cầu tiềm năng đối với những nguyên tắc và thông số kỹ thuật và phân loại chúng theo chi phí và giá trị.
 • Chúng tôi kết hợp những nội dung căn bản của nguyên tắc này với công ty.
 • Chúng tôi chuẩn bị những nguyên tắc và tạo ra những mẫu và mô hình hiệu quả.
 • Chúng tôi kiểm tra khả năng có thể xảy ra đối với những nguyên tắc tích hợp kỹ thuật trong môi trường biên soạn của bạn, ví dụ: với quy trình làm việc, văn bản và mô-đun đồ họa.
 • Chúng tôi đào tạo và giảng dạy nhân viên của bạn áp dụng những nguyên tắc này.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc hoàn thiện và thích nghi những nguyên tắc liên tục trong thời gian dài.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Định nghĩa quy trình rõ ràng và chất lượng kết quả.
 • Cơ sở tiến hành cải tiến bền vững.
 • Trách nhiệm rõ ràng nằm ngoài "bộ phận soạn thảo", ví dụ: cho việc nghiên cứu thông tin.
 • Tính minh bạch của việc cung cấp dịch vụ.
 • Khả năng tính toán nhân tố chính mang lại thành công.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017