Yellow Box

Các hướng dẫn mẫu
Các hướng dẫn mẫu là bản phác thảo có hiệu quả cho thấy những hướng dẫn về nghiệp vụ cho sản phẩm của bạn có thể có hình thức như thế nào. Bản phác thảo này có thể được xem như là một phần của cơ sở cho việc quyết định có tiếp tục hợp tác nữa hay không.

Các biến thể và phiên bản khác đối với các sản phẩm tương tự có thể được lấy từ các hướng dẫn mẫu mà không tốn nhiều chi phí. Các biên tập viên kinh nghiệm sẽ phát triển việc chuẩn hóa thông tin một cách tức thời. Các hướng dẫn mẫu được thiết lập từ một tiêu chuẩn hiện hành – cấu trúc, ngữ cú, các yếu tố minh họa – có hiệu quả đặc biệt về mặt chi phí.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi phải làm quen với sản phẩm của bạn cũng như các chức năng và các ứng dụng của chúng.
 • Chúng tôi phát triển khái niệm về các hướng dẫn mẫu bằng kinh nghiệm của mình, điều này được dựa một phần trên tài liệu của các sản phẩm tương tự.
 • Chúng tôi khảo sát xem những thông tin hiện hành nào có thể được sử dụng để cho các hướng dẫn mẫu.
 • Chúng tôi chuẩn bị văn bản và hình đồ họa đã được chuẩn hóa và mang tính chức năng.
 • Chúng tôi cùng bạn thu thập nội dung cho các hướng dẫn mẫu đã được chuẩn hóa trong công cụ.
 • Trong trường hợp hợp lý, chúng tôi sẽ cùng bạn phối hợp các nội dung và việc hiện thực hóa các nội dung đó đồng thời điều chỉnh các hướng dẫn mẫu cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Hướng dẫn mẫu được tiêu chuẩn hóa, chất lượng cao mà không cần đầu tư đáng kể vào các hướng dẫn biên tập
 • Tạo ra các phiên bản và biến thể từ các hướng dẫn mẫu, và nếu cần, có thể do chính nhân viên của bạn thực hiện
 • Sử dụng một cách dễ hiểu tiềm năng cho việc tối ưu hóa
 • Cơ sở cho các bước tiếp theo cùng với việc cải thiện chất lượng cho tài liệu của bạn
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017