Yellow Box

Tài liệu về sản phẩm kỹ thuật
(Tài liệu kỹ thuật)

Cho dù là tài liệu chỉ dẫn vận hành, lắp ráp hay bảo dưỡng dịch vụ, dù là sách in hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến hay bài giảng giáo dục điện tử - các công ty phải đạt được bốn mục tiêu chính cho tài liệu kỹ thuật của họ:
  • Thời gian để tiếp thị: Khâu chuẩn bị tài liệu kỹ thuật phải được tổ chức và thực hiện theo cách thức không làm chậm trễ việc đưa sản phẩm ra thị trường.
  • Tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn: Tài liệu kỹ thuật phải phù hợp với những tiêu chuẩn bắt buộc và quy định luật pháp và hạn chế việc phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những sai phạm sử dụng của nhà sản xuất.
  • Tính bao quát: Tài liệu kỹ thuật phải mô tả cách thức xử lý sản phẩm theo cách thức dễ hiểu.
  • Hiệu suất chi phí: Vòng đời sản phẩm ngắn, nhiều biến thể, đa ngôn ngữ, phân khúc thị trường và những nhóm mục tiêu được gọi chung là nhân tố chi phí quan trọng đối với ngân sách mà ban giám đốc phải có khả năng kiểm soát chúng.

Tầm quan trọng của những mục tiêu này ở mỗi công ty là khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp đó.

Với lĩnh vực hoạt động kinh doanh rộng lớn, TANNER có kinh nghiệm tổng quan về nội dung, quy trình và hệ thống, do đó TANNER có thể hỗ trợ các công ty ở từng mục tiêu trên.


Chúng tôi mang lại cho bạn ...
  • ... Niềm tin vào nhà cung cấp dịch vụ lớn: Gần 100 biên tập viên kỹ thuật và thiết kế đồ họa tạo cho khách hàng niềm tin vào việc hoàn thành đơn hàng trong thời hạn ngắn và nhiều dự án lớn đúng thời hạn.
  • ... Chuyên gia được đào tạo tốt nhất: Toàn bộ nhân viên trong bộ phận soạn thảo của chúng tôi không chỉ được đào tạo soạn thảo mà còn có kiến thức về kỹ thuật, thi công, khoa học hoặc ngôn ngữ. Do đó, chúng tôi thấu hiểu sản phẩm của bạn, có kinh nghiệm cần thiết để nắm bắt được nhu cầu của bạn nhanh và cả bí quyết thị trường liên quan tới toàn bộ các ngành nghề.
  • ... Kết quả có thể ước lượng được với quá trình công nghiệp hóa: Chúng tôi tiến hành hợp tác với bạn theo các cách thức mà bạn có thể đo lường được chất lượng vào bất kỳ thời điểm nào. Tiếp sau mô hình công nghiệp hóa, chúng tôi sửa đổi những quy trình sản xuất, các phương pháp và quy trình phân chia công việc tùy theo dịch vụ của chúng tôi cho mục tiêu này. Với cơ sở này, chúng tôi có thể thực hiện quy trình cải tiến liên tục liên quan đến chi phí cũng như quy trình nhất quán và chất lượng kết quả mà chúng tôi mang lại cho bạn.
  • ... Nội dung và năng lực hệ thống từ Nguồn dữ liệu duy nhất: Bộ phận quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa trong Tài liệu kỹ thuật này là – tiếp sau quá trình chuẩn hóa về nội dung và quy trình - tự động hóa những quy trình có thể tự động hóa được. Với tổng số hơn 50 nhân viên tích hợp hệ thống và nhân viên phát triển phần mềm tại Đức và Việt Nam, chúng tôi thiết lập các hệ thống vững mạnh và các công cụ phần mềm phù hợp với nhiệm vụ này. Chúng tôi trợ giúp khách hàng từ hoạt động tư vấn và ý tưởng thông qua việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và việc triển khai cho đến việc hỗ trợ.
Tài liệu kỹ thuật
Tư vấn và khái niệm
TANNER Việt Nam © 2017