Yellow Box

Hoạt động dịch thuật và quản lý dịch thuật đối với tài liệu kỹ thuật
Trên thị trường thế giới, các công ty không thể nào không dịch tài liệu của công ty mình. Đây không phải vấn đề là một tiêu chuẩn như Chỉ thị của EU có quy định rõ ràng là phải có bản dịch hay không. Việc này có tính quyết định nếu người dùng muốn sử dụng được sản phẩm một cách toàn diện và an toàn với sự trợ giúp của tài liệu sản phẩm.

Xét trên quan điểm của nhà sản xuất, vấn đề là ở chỗ: Vấn đề của tôi lớn đến mức nào nếu người sử dụng mắc lỗi bởi một thông tin quan trọng không được dịch sang ngôn ngữ của anh ta?) (nếu đó là ngôn ngữ của quốc gia nơi sản phẩm được đưa ra thị trường)?


Quy trình của chúng tôi:

 • Trong quá trình hợp tác ở mức biên tập, chúng tôi đã rà soát các yêu cầu về việc chuẩn bị thông tin sao cho thuận lợi cho công tác dịch thuật.
 • Chúng tôi đảm bảo rằng lượng thông tin cần dịch là ít, đặc biệt với việc tái sử dụng thông tin chuẩn và hạn chế sử dụng thông tin bằng chữ.
 • Với các bước thích hợp, chúng tôi đảm bảo rằng chỉ có các mục đã được sửa đổi mới được chuyển cho các biên dịch viên.
 • Chúng tôi lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật hoặc phối hợp với một nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chỉ định hoặc đại diện tại quốc gia của bạn.
 • Chúng tôi chuẩn bị dịch thuật, biên soạn những tài liệu cần thiết đồng thời theo dõi chi phí và thời hạn dịch thuật.
 • Chúng tôi chuẩn bị bản sao bằng ngôn ngữ quốc tế về sản phẩm thông tin của bạn và thực hiện công đoạn kiểm tra cuối cùng để đảm bảo tính đầy đủ, bố cục và tính logic.
 • Chúng tôi phát hành thông tin của bạn theo format quy định.

Lợi ích dành cho bạn:

 • Một giao diện duy nhất cho tất cả các dịch vụ từ công tác chuẩn bị cho đến dịch thuật bằng mọi ngôn ngữ.
 • Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp.
 • Giảm chi phí nhờ khối lượng dịch thuật ít hơn.
 • Dịch thuật chất lượng cao với giá thành hấp dẫn.
 • Giảm thiểu rủi ro trách nhiệm của sản phẩm trên thị trường quốc tế.
 • Ban hành sản phẩm ra thị trường khắp thế giới đúng thời điểm.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017