Yellow Box

Các hệ thống hỗ trợ trực tuyến
Dù ở bất cứ đâu, khi người sử dụng làm việc tại một màn hình máy tính với một sản phẩm theo bất cứ cách thức nào thì thông tin trực tuyến cũng là điều không thể thiếu. Dù là dưới dạng Windows hay trợ giúp qua web, hay một ứng dụng PDF hoặc Flash trực tuyến - với hệ thống hỗ trợ trực tuyến, thông tin được cung cấp đúng lúc người sử dụng muốn truy cập. Ngoài việc trình bày nội dung một cách nhất quán, mạng lưới của chúng cũng mang ý nghĩa quyết định nhằm giúp người sử dụng có thể truy cập thêm thông tin nếu những nội dung có bối cảnh nhạy cảm là chưa đủ.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi sẽ làm quen với sản phẩm của bạn cùng các chức năng và ứng dụng của sản phẩm đó.
 • Chúng tôi sẽ thử nghiệm nhiều khả năng khác nhau nhằm truyền tải thông tin trực tuyến (điểm truy cập nhạy cảm theo bối cảnh, hiệu ứng hoán đổi hình ảnh “mouse-over”, danh mục hỗ trợ theo bảng chữ cái).
 • Chúng tôi định nghĩa thông tin và cấu trúc truyền thông bao gồm các đặc tính về thiết kế và ngữ cú, đặc biệt là xem xét việc trình bày thông tin trên màn hình.
 • Chúng tôi nghiên cứu nội dung - có thể tại thực điểm của bạn hoặc tại văn phòng của chúng tôi thông qua việc trực tiếp sử dụng sản phẩm – đồng thời tích hợp các nội dung đó vào cấu trúc thông tin.
 • Chúng tôi chú trọng tới việc dịch thuật và bản địa hóa thông tin, ví dụ như đối với các menu và ảnh chụp màn hình.
 • Chúng tôi đặt nhãn đánh dấu điểm truy cập cho phần trợ giúp trực tuyến.
 • Chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ trực tuyến để tích hợp trong phần mềm.
 • Chúng tôi đảm bảo liên tục cập nhật hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Hỗ trợ toàn diện người sử dụng của bạn khi vận hành sản phẩm.
 • Quản lý tiện lợi dữ liệu cơ sở theo các đặc tính được chuẩn hóa.
 • Cắt giảm chi phí in ấn.
 • Thông tin luôn được cập nhật trong tài liệu người sử dụng.
 • Tạo sản phẩm và các biến thể ngôn ngữ một cách đơn giản.
 • Phát hành đơn nguồn phục vụ việc in và thông tin trực tuyến từ một nguồn duy nhất.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017