Yellow Box

Hướng dẫn vận hành và lắp ráp theo Chỉ thị về Lắp Ráp và Vận hành máy của Liên Minh Châu Âu
(sau đây gọi là "Chỉ thị của EU")

Ngay cả khi chỉ có một phần động trong sản phẩm của bạn thì vẫn rất có khả năng là Chỉ thị 2006/42/EC, còn được gọi là “Chỉ thị về lắp ráp và vận hành máy của Liên minh châu Âu” sẽ được áp dụng. Tại Đức, chỉ thị này được xem như luật quốc gia cùng với Bộ luật Cộng hòa Liên bang Đức về An toàn thiết bị và sản phẩm. Bản sửa đổi mới nhất có hiệu lực vào ngày 29 tháng 12 năm 2009 và đặt ra các yêu cầu bổ sung đối với tài liệu kỹ thuật đối với một chiếc máy. Thêm vào đó, Chỉ thị này mở rộng phạm vi ứng dụng sang cả “các kết cấu có một phần là máy móc”.

Chỉ thị quy định các yêu cầu về nội dung tài liệu nhưng lại để ngỏ một khoảng trống lớn về cách thức chuyển tải những nội dung này cho từng cá nhân. Phải đến khi có sự tương tác với các luật và quy chuẩn khác, ví dụ như quy chuẩn EN 62 079 về soạn thảo hướng dẫn vận hành, thì người ta mới có một bức tranh rõ ràng hơn về những thông tin nào cần chuyển tải và chúng cần được chuyển tải cùng với các chỉ dẫn ở hình thức nào.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi thay bạn kiểm tra các tiêu chuẩn và chỉ thị áp dụng cho các tài liệu liên quan tới sản phẩm của bạn.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn chuẩn bị các thông tin và dữ liệu cần thiết khác, ví dụ biên soạn hạng mục phân tích rủi ro làm cơ sở để chúng tôi tạo các cảnh báo sử dụng.
 • Chúng tôi kiểm định những công cụ có thể được sử dụng để chuẩn bị việc lập tài liệu của bạn trên cơ sở cân đối hiệu quả chi phí.
 • Chúng tôi nghiên cứu thông tin có liên quan và tạo ra tài liệu cho bạn với các công cụ mà bạn yêu cầu.
 • Chúng tôi thực hiện việc quản lý dịch thuật theo tất cả các ngôn ngữ.
 • Chúng tôi xuất bản tài liệu của bạn trên các phương tiện truyền thông theo quy định.


Lợi ích dành cho bạn:

 • Tập trung vào hoạt động kinh doanh chính.
 • Giảm thiểu rủi ro về trách nhiệm đối với sản phẩm cùng với trách nhiệm chỉ dẫn.
 • Hoàn tất đúng thời hạn việc lập tài liệu bằng tất cả các ngôn ngữ.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017