Yellow Box

Hướng dẫn vận hành
Sự thân thiện toàn diện với người sử dụng và giá trị sử dụng cao – có nhà sản xuất nào lại không muốn làm cho sản phẩm của mình hoàn hảo hơn với những thuộc tính này?! Thông thường, toàn bộ các ưu điểm và phạm vi chức năng của sản phẩm đầu tiên sẽ được nêu rõ thông qua chỉ dẫn vận hành hoặc chỉ dẫn sử dụng. Nếu những yếu tố này không phù hợp với các yêu cầu của sản phẩm thì khách hàng thường sẽ có suy nghĩ tiêu cực về các chỉ dẫn. Trong trường hợp xấu nhất, khách hàng có thể sẽ bực bội và cáu giận.

Trong tình huống tốt nhất, các hướng dẫn sản phẩm và vận hành hoặc hướng dẫn là thuộc cùng một thực thể. Chỉ bằng cách này chúng mới có thể cùng lúc chuyển tải được tiêu chuẩn thương hiệu đồng thời hé mở giá trị khách hàng một cách toàn diện. Việc tiêu chuẩn hóa rộng khắp - trên cấp độ cấu trúc, thiết kế và ngữ cú - không chỉ đem lại một cấp độ công nhận cao trong các hướng dẫn mà còn đảm bảo rằng chúng có thể được soạn thảo, quản lý và dịch thuật một cách hiệu quả về chi phí.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi làm quen với triết lý doanh nghiệp của bạn, các sản phẩm và những người sử dụng các sản phẩm đó.
 • Chúng tôi phát triển khái niệm tài liệu với thiết kế, sự phối hợp văn bản-hình ảnh, ngữ cú, ấn tượng về định lượng cũng như các khía cạnh có liên quan khác.
 • Chúng tôi xác định môi trường biên tập để chuẩn bị một cách hiệu quả các thông tin cần thiết.
 • Chúng tôi nghiên cứu thông tin cùng nhân viên, các nhà cung cấp của bạn hoặc trực tiếp sử dụng sản phẩm.
 • Chúng tôi chuẩn bị văn bản và các phần minh họa đồng thời sử dụng thông tin sẵn có cho các hướng dẫn của bạn.
 • Chúng tôi thực hiện công tác dịch thuật bằng tất cả các ngôn ngữ.
 • Chúng tôi phát hành tài liệu trên các phương tiện truyền thông được chỉ định.

Lợi ích dành cho bạn:

 • Tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của bạn.
 • Tài liệu được “đo chỉnh” cho phù hợp với sản phẩm của bạn.
 • Quy trình chuẩn bị mang tính công nghiệp nhằm đạt được chất lượng đã xác định cũng như để cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả về chi phí.
 • Phương pháp tiếp cận bán hàng nhất quán bằng cách sử dụng tài liệu của bạn.
 • Gia tăng giá trị khách hàng nhờ cấu trúc chuẩn hóa và sự tiếp cận thông tin nhất quán.
 • Nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng nhờ lợi thế toàn diện về sản phẩm.
 • Giảm thiểu rủi ro trách nhiệm và khiếu nại đối với sản phẩm.
 • Tái sử dụng và tạo ra các biến thể nhằm tăng mức độ hiệu quả về chi phí trong quá trình chuẩn bị tài liệu.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017