Yellow Box

Chuẩn bị tư liệu về máy bơm tại Trung Tâm kiểm định hiệu suất máy bơm TANNER
Các quyết định mua sắm liên quan tới bơm nước không chỉ được căn cứ vào các hướng dẫn vận hành. Bơm nước phải hoàn thành được mục đích về kỹ thuật đã được định nghĩa chi tiết. Sau đó, các yêu cầu về hiệu quả-chi phí và khả năng bảo trì sẽ đóng vai trò quyết định.

Tiêu chuẩn EN 809 đã xác định các ranh giới hẹp cho nội dung của hướng dẫn vận hành cho các sản phẩm bơm ly tâm. Tiêu chuẩn này cũng có sự định hướng cho các loại bơm truyền thống. Cùng với hai nhà sản xuất bơm danh tiếng (Allweiler và Munsch), chúng tôi đã hiện thực hóa ý tưởng soạn thảo các hướng dẫn vận hành không phải dành cho các nhà sản xuất cá thể mà cho toàn bộ ngành công nghiệp sản xuất máy bơm.

Tất cả thông tin không phải là đặc thù về máy bơm được viết theo cách thức hợp lệ về tổng quát và được tái sử dụng cho tất cả các nhà sản xuất bằng tất cả các thứ tiếng! Mỗi bộ hướng dẫn vận hành gắn với một cấu trúc riêng. Bố cục của tài liệu cũng giống hệt nhau.

Các đặc tính cá thể và các thông tin đặc thù về nhà sản xuất vẫn có thể thực hiện trong phạm vi ý tưởng này, nhưng chắc chắn sẽ dẫn tới chi phí phát sinh.  Lúc này, bạn phải quyết định: cần càng nhiều tính cá thể càng tốt, càng nhiều sự tiêu chuẩn hóa càng tốt.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi đã thiết lập một môi trường biên tập hiệu quả đối với thông tin về hướng dẫn vận hành máy bơm mà chúng tôi sử dụng cho các hướng dẫn vận hành của tất cả nhà sản xuất máy bơm.
 • Cấu trúc, thiết kế, mô hình ngữ cú, yêu cầu về chuẩn bị ảnh đồ họa, thông tin đối chiếu sản phẩm, các cảnh báo và quy trình được xác định một lần và được tất cả những người tham gia ICC.
 • Các văn bản đã được dịch một lần được cung cấp sẵn sàng cho tất cả các hướng dẫn vận hành thông qua việc sử dụng một bộ nhớ dịch thuật mạnh.
 • Chúng tôi phân tích xem những nội dung tiêu chuẩn nào đang khả dụng có thể được sử dụng và chúng tôi nên sử dụng hay chuẩn bị các thông tin cụ thể của bạn trong những trường hợp nào.
 • Chúng tôi tổ chức lập giao diện với bạn cho những lần hợp tác kế tiếp.
 • Chúng tôi cung cấp tất cả các hướng dẫn vận hành cần thiết dưới dạng file PDF.
 • Chúng tôi quan tâm tới tất cả các khía cạnh liên quan tới sự tương thích của các hướng dẫn vận hành của bạn với các luật và tiêu chuẩn, ví dụ như việc sửa đổi các tiêu chuẩn liên quan tới tài liệu và việc bổ sung các cảnh báo.
 • Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn bằng các dịch các dịch vụ cá nhân bổ sung, từ hình động 3D tới một catalog với các bộ phận điện tử.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Lợi ích về chi phí thông qua việc chuẩn bị tài liệu riêng lẻ, đặc biệt là khi chuẩn bị tài liệu cho thị trường và ngôn ngữ mới.
 • Chất lượng hàng đầu về tất cả các ngôn ngữ.
 • Tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của bạn
 • Giải phóng bớt các công việc không liên quan cho các nhà phát triển và nhà thầu của bạn.
 • Giảm bớt các rủi ro về trách nhiệm sản phẩm liên quan tới tài liệu
 • Thời gian cung cấp bản dịch nhanh
 • Mức độ độc lập và linh hoạt cao nhất nhờ bảo đảm nhập dữ liệu vào một dạng thức mà bạn có thể quản lý
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017