Yellow Box

Tài liệu hệ thống
Tài liệu cho các hệ thống thường chiếm rất nhiều dung lượng thư mục. Việc chuẩn bị cũng như truy cập tiếp sau đó tới các thông tin riêng lẻ phụ thuộc vào một cấu trúc được định nghĩa rõ ràng và các kênh truy cập có hệ thống.  Đặc biệt, vì lý do này mà các tài liệu kỹ thuật của các nhà sản xuất hệ thống xứng đáng được cân nhắc đặc biệt.

Các yêu cầu cụ thể phát sinh từ sự tương tác của những thông tin được chuẩn bị và cung cấp. Một mặt, ở đây đòi hỏi phải có kinh nghiệm biên tập còn mặt khác, kinh nghiệm trong các lĩnh vực tổ chức và quản lý tài liệu cũng cần thiết. Chúng tôi cung cấp cho bạn cả hai phạm trù kinh nghiệm này từ một nguồn duy nhất.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi thu thập một cái nhìn tổng quan về hệ thống của bạn và những thành phần riêng lẻ.
 • Chúng tôi biên soạn ý tưởng để chuẩn bị những thông tin cần được chuẩn bị.
 • Chúng tôi xác định yêu cầu chất lượng đối với tài liệu từ nhà cung cấp và quy trình đạt được những yêu cầu đó.
 • Chúng tôi biên soạn thông tin cho tài liệu hệ thống và định nghĩa cấu trúc và truy cập ban đầu.
 • Chúng tôi thực hiện công tác dịch thuật tất cả các ngôn ngữ bạn mong muốn.
 • Chúng tôi điều phối sự hợp tác của tất cả các bên tham gia và đảm bảo việc cung cấp thông tin một cách kịp thời.
 • Chúng tôi thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống phù hợp phục vụ việc quản lý toàn bộ tài liệu và thông tin.
 • Chúng tôi tiến hành sửa đổi tài liệu cho đến khi “hoàn công”.
 • Chúng tôi phát hành tài liệu hệ thống trên các phương tiện truyền thông theo quy định và “may đo” cho tài liệu để chúng được chuyển giao theo ý muốn của bạn.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Năng lực biên tập, năng lực quản lý tài liệu và năng lực hệ thống từ một nguồn duy nhất.
 • Tổ chức các nhà cung cấp của bạn một cách hiệu quả và có kế hoạch trong toàn bộ quy trình.
 • Giá trị khách hàng cao và quá trình quản lý được đơn giản hóa với việc truy cập thông tin trực tiếp.
 • Hạn chế khiếu nại của khách hàng và chậm trễ thanh toán do tài liệu bị bàn giao chậm hay không đầy đủ.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017