Yellow Box

Tài liệu kỹ thuật cho công nghệ y học
Gần như không có một ứng dụng nào đặt ra các yêu cầu về tài liệu đa dạng như những yêu cầu liên quan đến công nghệ y học. Công nghệ y học bao gồm cả những dụng cụ đơn giản (như dao mổ, kẹp và móc) lẫn những dụng cụ và thiết bị tinh vi (ví dụ như các thiết bị đo và siêu âm), cũng như những máy móc có độ phức tạp cao (ví dụ như máy chụp cắt lớp vi tính).

Nhu cầu về tài liệu và thông tin cần thiết cho người sử dụng cũng đa dạng giống như sản phẩm. Trong khi chúng ta không trông đợi rằng một bác sĩ phẫu thuật phải tham khảo hướng dẫn sử dụng dao mổ trước khi tiến hành phẫu thuật, thì tương tự, các chuyên gia y tế cũng gần như không sẵn sàng tiến hành chụp nội soi như quy định mà không có hướng dẫn.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi làm quen với sản phẩm của bạn cũng như các ứng dụng của các sản phẩm đó.
 • Chúng tôi kiểm định tính thực tiễn của các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau có ảnh hưởng đến tài liệu, ví dụ như Tiêu chuẩn 92/42/EEC hay quy định của FDA (Cục Quản lý thuốc và y tế Hoa Kỳ) (21 CFR phần 11).
 • Chúng tôi chuẩn bị một khái niệm để hoàn thành những yều cầu đặc biệt, ví dụ như tính khả truy của tài liệu.
 • Chúng tôi cùng bạn điều phối quy trình chuẩn bị và những ấn phẩm trung gian cần thiết với khách hàng, ví dụ khi tiến hành thử nghiệm để phê duyệt.
 • Chúng tôi thiết lập một môi trường biên tập phù hợp với các yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi nghiên cứu thông tin tại thực địa của bạn hoặc tại địa điểm vận hành.
 • Chúng tôi tạo ra thông tin, thiết lập các hình ảnh đồ họa và phát hành tài liệu.
 • Chúng tôi tích hợp những hiệu chỉnh và cải biến của bạn.
 • Chúng tôi chuẩn bị ấn phẩm để xin kiểm chứng và chuyển giao sản phẩm.

Lợi ích dành cho bạn:

 • Tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của mình.
 • Giảm nhẹ công việc cho các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên của bạn.
 • Thiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng bằng các quy trình đã được thiết lập một cách hoàn hảo và một cơ sở hạ tầng vững chắc.
 • Tài liệu luôn được cung cấp kịp thời để kiểm chứng và chuyển giao giao sản phẩm.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017