Yellow Box

Tối ưu hóa và chuẩn hóa quy trình
Trong nhiều trường hợp, khi phải quản lý nhiều tài liệu thì việc tối ưu hóa quy trình là chìa khóa cho việc tiết kiệm chi phí. Các quy trình này thường chỉ được tư liệu hóa dưới dạng thô và làm việc một cách thường xuyên và khi có yêu cầu. Nhờ vậy, trong bước đầu tiên, việc đầu tiên là phải làm cho các quy trình cũng như các bước trong quy trình trở nên rõ ràng và sau đó là xác thực. Mục tiêu của việc tối ưu hóa quy trình là cắt giảm số lượng giao diện và để làm được điều này, phải xiết chặt các tổn thất từ việc tránh các vòng lặp và các hoạt động không tạo ra giá trị gia tăng. Nói tóm lại, đó là việc cung cấp cung cấp dịch vụ không gây lãng phí.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi xác định quy trình lý tưởng dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi.
 • Chúng tôi thảo luận với bạn về những trường hợp cần thiết có sự khác biệt so với quy trình lý tưởng này để đáp ứng cho các yêu cầu cụ thể của bạn.
 • Chúng tôi xác định các bước quan trọng trong quy trình, từ việc hoạch định tới việc lưu trữ thông tin.
 • Trong trường hợp có thể, chúng tôi tiến hành chuẩn hóa các bước quy trình.
 • Chúng tôi xác định các thông số có thể áp dụng cho mỗi bước trong quy trình: những người chịu trách nhiệm, các công cụ, kết quả và thời hạn thực hiện.
 • Chúng tôi ghi nhận những trường hợ trong đó quy trình có thể được hỗ trợ và đẩy nhanh bằng các công cụ kỹ thuật.
 • Chúng tôi phát triển và triển khai các công cụ đã định nghĩa theo yêu cầu.
 • Chúng tôi chỉ ra các khả năng để đo lường quy trình và kết quả chất lượng bằng việc xem xét các khía cạnh khác nhau.
 • Chúng tôi hỗ trợ đào tạo nhân sự của bạn.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn đo lường các khía cạnh đã định nghĩa và trong việc tách riêng các bước quy trình từ các phép đo lường trên tinh thần cải tiến liên tục.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Sự minh bạch của tất cả các quy trình trong việc chuẩn bị, quản lý, phân phối và lưu trữ tài liệu của bạn.
 • Xác định rõ ràng trách nhiệm giữa các bộ phận.
 • Đo lường và cải tiến tiềm năng sử dụng các công cụ biên tập hiệu quả.
 • Tiềm năng cho việc sử dụng các công cụ biên tập đắc lực.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017