Yellow Box

Quản lý tài liệu kỹ thuật
(Quản lý tài liệu)

Nhiều Công ty phải quản lý một số lượng các loại hồ sơ với số lượng tăng hàng này. Nhiều danh mục hồ sơ của bạn không đủ chất lượng lại chỉ tồn tại trên giấy tờ và/hoặc chưa được phân loại.

TANNER sẽ hỗ trợ khách hàng ở tất cả các khâu từ việc cơ cấu, quản lý và số hóa cho đến việc lưu trữ những tài liệu hiện có ở nhiều loại định dạng. Với hệ thống và công nghệ tiên tiến, các chuyên gia của chúng tôi sẽ chuẩn hóa và cân đối các tài liệu này theo đúng trình tự.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn phương tiện kiểm tra toàn diện trong các lĩnh vực sau:
Lưu trữ Số hóa
 • Bình thường 0 21
 • Lưu trữ về lâu dài
 • Lưu trữ các thư điện tử
 • Làm mới dữ liệu
 • Điều chỉnh, sắp xếp tài liệu dưới dạng giấy tờ
 • Quét
 • Chuyển đổi
 • Nhập dữ liệu cũ
 • Lọc dữ liệu
Phân loại Cơ cấu
 • Lưu trữ
 • Phân chia theo thuộc tính
 • Kiểm tra độ hợp lý
 • Xác định bản sao
 • Cơ cấu trong định dạng SAP và ERP
 • Kiểm tra tính trọn vẹn
 • Quản lý Siêu dữ liệu
 • Danh mục hóa bằng tiện ích siêu liên kết
Xử lý CAD/CAE
 • Xác định tiến độ công việc
 • Tối ưu hóa xử lý thông tin và quản lý chất lượng điều hành
 • Giám sát dự án
 • Vẽ bằng CAD
 • Tạo ra bản vẽ phương đẳng
 • Thiết lập CAE
 • Thiết kế
Kỹ thuật Các hệ thống
 • Chuẩn bị trước khi kiểm tra tài liệu
 • Kiểm tra dữ liệu
 • Biên soạn
 • Khái niệm
 • Thực hiện
 • Hỗ trợ
 • Phát triển phần mềm
 • Tư vấn
Tài liệu kỹ thuật
Tư vấn và khái niệm
TANNER Việt Nam © 2017