Yellow Box

Quản lý tài liệu đối với kỹ thuật hệ thống
Yêu cầu về tài liệu đối với hệ thống không khác một cách cơ bản so với những yêu cầu đối với việc xây dựng bản thân hệ thống đó. Các bộ phận đơn lẻ của hệ thống phải được lắp ráp thành một khối hoàn thiện có đầy đủ chức năng. Điều này cũng áp dụng đối với tài liệu.

Tuy nhiên, đối với tài liệu sẽ có những khía cạnh phức tạp khác nhau. Nhiều nhà cung cấp xem tài liệu như một nghĩa vụ lỉnh kỉnh mà họ phải hoàn thành một cách không mấy hứng khởi. Trong khi việc định nghĩa và hiện thực hóa các yêu cầu một cách rõ ràng là một điều đương nhiên đối với các bộ phận của hệ thống, khía cạnh này thường được xử lý ít nhất quán hơn đối với tài liệu. Thường thì điều này hay dẫn đến các khoản mục chi phí rất lớn cho việc chuẩn bị tài liệu hệ thống hoàn thiện.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi thu thập một góc nhìn tổng quan về hệ thống của bạn, các thành phần đơn lẻ của hệ thống đó cũng như các nhà cung cấp của bạn.
 • Chúng tôi xác định yêu cầu chất lượng đối với tài liệu của bạn, tài liệu từ nhà cung cấp và quy trình để đạt được các yêu cầu đó.
 • Chúng tôi biên soạn thông tin đối với tài liệu hệ thống và xác định cấu trúc và truy cập thứ cấp.
 • Chúng tôi thực hiện công tác dịch thuật tất cả mọi ngôn ngữ mà bạn mong muốn.
 • Chúng tôi điều phối sự hợp tác của tất cả các bên tham gia và đảm bảo việc cung cấp thông tin một cách kịp thời.
 • Chúng tôi thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống phù hợp phục vụ việc quản lý toàn bộ tài liệu và thông tin.
 • Chúng tôi đảm bảo những thay đổi tới cấp độ “hoàn công” được tích hợp trong tài liệu và biên soạn các tài liệu hiện hành để chuyển giao lần cuối.
 • Chúng tôi phát hành tài liệu hệ thống trên các phương tiện truyền thông theo quy định và “may đo” cho tài liệu để chúng được chuyển giao theo ý muốn của bạn.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Năng lực toàn diện trong việc quản lý tài liệu và năng lực hệ thống từ nguồn một nguồn duy nhất.
 • Tổ chức các nhà cung cấp của bạn một cách hiệu quả và có kế hoạch trong toàn bộ quy trình
 • Giá trị khách hàng cao và quá trình quản lý được đơn giản hóa với việc truy cập thông tin trực tiếp
 • Hạn chế khiếu nại của khách hàng và chậm trễ thanh toán do tài liệu bị bàn giao chậm hay không đầy đủ
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017