Yellow Box

Các sản phẩm Marketing kỹ thuật
(Catalog sản phẩm và cửa hàng trực tuyến)

Các sản phẩm Marketing kỹ thuật mà sử dụng catalog sản phẩm, tài liệu quảng cáo cho sản phẩm cũng như cửa hàng trực tuyến đều đặt ra bốn yêu cầu chính đối với các khái niệm và công tác chuẩn bị như sau:

  • Thời gian tiếp thị: một cơ cấu phân phối quốc tế hiệu quả, một bản liệt kê nhóm mục tiêu tinh vi, và một khái niệm đa kênh sáng tạo có thể hoàn toàn không giúp tăng doanh số hàng bán nếu các catalog sản phẩm hiện tại không được in ra nhanh chóng và dữ liệu trong các cửa hàng trực tuyến không được cập nhật kịp thời.
  • Quy đổi dữ liệu kỹ thuật thành giá trị cho khách hàng: Các sản phẩm kỹ thuật cần phải được diễn giải cho khách hàng. Chính vì vậy, catalog sản phẩm và cửa hàng trực tuyến cần đưa đến cho khách hàng những giá trị riêng từ chính ngôn từ dễ hiểu và xúc cảm ngoài cách biểu đạt thông tin kỹ thuật đơn thuần như hiện tại.
  • Cá biệt hóa: Số lượng các đơn vị chuyên về in ấn và các kênh tiếp thị trực tuyến đáp ứng nhu cầu của cá nhân mua hàng đơn lẻ vẫn liên tục tăng. Thực tế này cũng đúng với các thị trường, các quốc gia, nhóm mục tiêu và phân vùng cũng như cho điểm bán hàng riêng lẻ. Catalog sản phẩm và các cửa hàng trực tuyến sẽ hỗ trợ cho mục tiêu này - ít nhất là chúng phải kết hợp với nhau chặt chẽ - tuy nhiên để làm được điều này, cần phải có sự quản lý và tính khả thi khi chuẩn bị.
  • Hiệu quả về chi phí: Vòng đời của sản phẩm ngắn, một số lượng lớn các biến thể, ngôn ngữ, thị trường và nhóm mục tiêu sẽ làm gia tăng áp lực giá, đặc biệt đối với việc truyền thông sản phẩm. Điều cốt yếu là phải khắc chế được thử thách này.

Với phạm vi dịch vụ lớn, TANNER có kinh nghiệm toàn diện về nội dung, quy trình và hệ thống, nhờ vậy chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty một cách hiệu quả theo từng yêu cầu cụ thể.

Chúng tôi đem lại cho các bạn ...

  • ... Uy tín của một nhà cung cấp dịch vụ lớn: Với hơn 20 biên tập viên catalog, chuyên gia thiết kế đồ họa và chuyên gia quản lý dữ liệu, chúng tôi đem lại cho khách hàng sự tin tưởng vào khả năng hoàn thành kịp thời các đơn hàng ngay cả trong những lúc cao điểm và với những dự án đồ sộ nhất.
  • ... Những chuyên gia nói đúng ngôn ngữ của bạn: Bản thân bạn là người biết rõ nhất các phương thức truyền thông của mình cần có chức năng gì. Nhờ nói ngôn ngữ của bạn,  hiểu các sản phẩm kỹ thuật cũng như thị trường của bạn, chúng tôi có thể cùng bạn hoạch định và chuẩn bị các catalog và cửa hàng trực tuyến sao cho có thể hỗ trợ một cách hiêu quả cho chức năng này cũng như các mục tiêu của bạn.
  • ... Sự hiểu biết về toàn bộ chuỗi quy trình: Từ kinh nghiệm rút ra sau rất nhiều dự án với khách hàng, chúng tôi biết được toàn bộ chuỗi quy trình cho việc chuẩn bị catalog, cửa hàng và các tờ rơi sản phẩm. Khi hợp tác với bạn, chúng tôi sẽ xem xét các quy trình phía sau và các môi trường sản xuất phục vụ công việc ngay trong phần đầu của chuỗi quy trình. Nhờ vậy, bạn sẽ nhận được từ chúng tôi những khái niệm với mục tiêu trước hết là khả năng triển khai đơn giản phù hợp với môi trường hệ thống hiện hành hoặc trong tương lai của bạn.
  • ... Năng lực nội dung và hệ thống từ một nguồn duy nhất: Việc quản lý dữ liệu sản phẩm mà không có sự hỗ trợ của các giải pháp tự động dựa trên nền tảng CNTT nhiều khi không được xem là khả thi về mặt kinh tế. Các hệ thống và công cụ phần mềm được thiết lập tốt đã sẵn có cho mục đích này. Đây chính là những hệ thống và công cụ đã trở nên rất quen thuộc với trên 50 nhà tích hợp hệ thống và nhà phát triển phần mềm của chúng tôi tại Đức và Việt Nam. Cùng với các chuyên gia về cảnh quan hệ thống đặc thù cho lĩnh vực marketing của chúng tôi, những hệ thống và công cụ phần mềm này sẽ hỗ trợ các bạn từ công đoạn tham vấn và khuyến nghị hệ thống tới quá trình tích hợp và triển khai cũng như công đoạn vận hành và hỗ trợ.
Tài liệu kỹ thuật
Tư vấn và khái niệm
TANNER Việt Nam © 2017