Yellow Box

Tờ rơi và sổ tay sản phẩm
"Khách hàng là thượng đế." Định đề truyền thông sản phẩm này cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Ý nghĩa của điều này không gì ít hơn là biến khách hàng cùng hành vi mua sắm cũng như các nhu cầu cá nhân của họ trở thành điểm đầu tiên của quá trình truyền thông. Ngoài ra còn có các điều kiện tổng quát như tính đa ngôn ngữ, vòng đời sản phẩm ngày cảng giảm và số lượng biến thể ngày càng lớn. Kết quả là các công ty phải chuẩn bị và phân phối một số lượng ngày càng lớn tờ rơi và sổ tay sản phẩm ngoài các công cụ chính yếu là các catalog in và cửa hàng trực tuyến.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi cùng bạn lập một trang, nội dung và ý tưởng bố cục cho tờ rơi và sổ tay sản phẩm dựa trên nhóm mục tiêu và thiết kế doanh nghiệp của công ty bạn.
 • Chúng tôi sửa đổi và chuẩn bị các mô tả hiệu quả về sản phẩm, văn bản hình ảnh và các hình đồ họa.
 • Chúng tôi thiết lập và định bố cục cho các trang mẫu nhằm thỏa mãn toàn bộ viễn cảnh của bạn với mức độ sát thực nhất có thể.
 • Chúng tôi thực hiện công tác dịch thuật bằng tất cả các ngôn ngữ.
 • Chúng tôi đánh giá các tờ rơi quảng cáo về khả năng in ấn, tiến hành thử nghiệm trước và gửi dữ liệu của bạn trực tiếp tới cửa hàng in.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Thời gian chuẩn bị ngắn nhờ các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông sản phẩm kỹ thuật.
 • Truyền thông sản phẩm từ dạng đặc thù theo nhóm đối tượng cụ thể đến truyền thông tùy chọn.
 • Các nguồn lực dồi dào của một nhà cung cấp dịch vụ lớn cho phép thực hiện công việc rất nhanh sau khi có thông báo, ví dụ như trước khi diễn ra các hội chợ thương mại.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017