Yellow Box

Hoạt động dịch thuật và quản lý dịch thuật đối với catalog sản phẩm
Để vươn tới những khách hàng trên thị trường quốc tế, bạn phải giao tiếp với khách hàng bằng chính ngôn ngữ của họ. Bên cạnh việc thiết lập mối quan hệ với khách hàng, một điều đặc biệt cốt yếu là cần phải truyền tải tính hiệu quả của các chủng loại sản phẩm theo một cách thức rõ ràng và nhất quán. Ở đây, các thuật ngữ chuyên môn đã được tiêu chuẩn hóa bằng nhiều ngôn ngữ đóng một vai trò quan trọng. Đặc biệt đối với catalog, bởi theo quy luật, việc dịch thuật bản thân nó là không đủ. Nếu những chủng loại sản phẩm khác nhau được bán trên những thị trường khác nhau thì tài liệu cũng phải được bản địa hóa một cách phù hợp nhằm truyền tải các thông tin áp dụng một chính xác nhất cho mỗi thị trường.


Quy trình của chúng tôi:
 • Cùng với bạn, chúng tôi sẽ khảo sát thị trường của bạn, các yêu cầu của bạn đối với sự hiện diện tại mỗi thị trường và khả năng bản địa hóa các chủng loại sản phẩm của bạn.
 • Chúng tôi phát triển một khái niệm về truyền thông tại các thị trường khác nhau.
 • Trong quá trình hợp tác ở mức biên tập, chúng tôi đã tuân thủ các yêu cầu về việc chuẩn bị thông tin sao cho thuận lợi cho công tác dịch thuật.
 • Chúng tôi đảm bảo rằng lượng thông tin cần dịch là ít, đặc biệt với việc tái sử dụng thông tin chuẩn và hạn chế sử dụng thông tin bằng chữ.
 • Với các bước thích hợp, chúng tôi đảm bảo rằng chỉ có các mục đã được sửa đổi mới được chuyển cho các biên dịch viên.
 • Chúng tôi lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật hoặc phối hợp với một nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chỉ định hoặc đại diện tại quốc gia của bạn.
 • Chúng tôi chuẩn bị dịch thuật, biên soạn những tài liệu cần thiết đồng thời theo dõi chi phí và thời hạn dịch thuật.
 • Chúng tôi chuẩn bị bản sao bằng ngôn ngữ quốc tế về sản phẩm thông tin của bạn và thực hiện công đoạn kiểm tra cuối cùng để đảm bảo tính đầy đủ, bố cục và tính logic.
 • Chúng tôi phát hành thông tin của bạn theo format quy định.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Một giao diện duy nhất cho tất cả các dịch vụ từ công tác chuẩn bị cho đến dịch thuật bằng mọi ngôn ngữ.
 • Sự hiện diện tối ưu tại các thị trường quốc tế khác nhau.
 • Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp.
 • Giảm chi phí nhờ khối lượng dịch thuật ít hơn.
 • Dịch thuật chất lượng cao với giá thành hấp dẫn.
 • Thông tin bằng các ngôn ngữ cần thiết được cung cấp đúng lúc.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017