Yellow Box

Nguyên tắc truyền thông sản phẩm tích hợp
Bạn muốn thông báo với khách hàng về sản phẩm và các khai triển sản phẩm mới càng chi tiết càng tốt. Do vậy, hàng loạt sách giới thiệu, tờ bướm, và các tài liệu truyền tải thông tin khác được lưu trữ qua nhiều năm. Nhược điểm: Thông thường, người nhận các sản phẩm truyền tải thông tin kiểu này cảm thấy họ bị lâm vào tình trạng ngập lụt thông tin.

Nhưng không chỉ đối với khách hàng, ngay cả chính bản thân bạn cũng gặp khó khăn để duy trì được thông tin tổng quát. Do đó mục tiêu là nhằm cung cấp cho khách hàng đúng thông tin vào đúng thời điểm. Chúng tôi vui mừng được hỗ trợ bạn trong việc lập kế hoạch tích hợp truyền thông sản phẩm với các dịch vụ sau:
 • Giúp bạn tiến hành phân tích thông tin và truyền thông và xác định thông tin nào bạn cần truyền tải tới khách hàng bằng loại phương tiện truyền thông nào.
 • Chúng tôi cùng bạn lập ra các nhóm mục tiêu và mục tiêu truyền thông.
 • Dùng các bản khảo sát khách hàng, chúng tôi xác định cách thức thực sự mà bạn tiếp cận khách hàng và khách hàng mong đợi thông tin gì từ bạn.
 • Thiết lập các mối liên hệ giữa các nhóm mục tiêu, thông tin được truyền tải, và thiết bị truyền thông trong nguyên tắc truyền thông sản phẩm.

Lợi thế dành cho bạn:
 • Đối tác có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông sản phẩm.
 • Cái nhìn toàn diện về phương tiện và kênh truyền thông.
 • Đội ngũ chuyên gia liên ngành hiểu biết về phạm vi sản phẩm của bạn.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017