Yellow Box

Nguyên tắc catalog in ấn
Trong vài năm, một câu hỏi tương tự lại được nêu ra: Catalog của bạn vẫn thu hút được khách hàng và vẫn còn tính tiện lợi? Trong nội bộ công ty, thường khó để trả lời câu hỏi này một cách khách quan.

Thường thì các phòng ban trong công ty có quan điểm hoàn toàn khác nhau về cảm quan của một catalog hoàn hảo, nhưng chắc chắn một điều là: Catalog cần phải phù hợp với nhóm mục tiêu. Chúng tôi vui mừng khi được hỗ trợ bạn trong công tác này.


Quy trình của chúng tôi:

 • Chúng tôi cùng với bạn phân tích điểm mạnh và điểm yếu của catalog.
 • Tham vấn ba quan điểm: quan điểm của công ty, quan điểm của khách hàng, và quan điểm của chính chúng tôi: công ty cung cấp catalog.
 • Chúng tôi xác định nhóm mục tiêu chính, mục đích và các mục tiêu truyền thông trong tương lai.
 • Chúng tôi đánh giá catalog của bạn thông qua 180 tiêu chí riêng rẽ.
 • Chúng tôi tiến hành khảo sát định tính người sử dụng và các bản kiểm tra tính tiện dụng với khách hàng theo yêu cầu.
 • Chúng tôi tạo ra một catalog với cấu trúc mới, sáng sủa và cung cấp vài trang bản mẫu.

Lợi ích dành cho bạn:

 • Kiến thức chuyên môn kỹ thuật để có thể hiểu biết nhanh chóng phạm vi sản phẩm của bạn.
 • Hỗ trợ bạn phát triển, thực hiện, và phân tích khảo sát (định tính) người sử dụng.
 • Cũng bạn hỗ trợ để sau này thực hiện nguyên tắc mới.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017