Yellow Box

Nội dung đào tạo và đào tạo điện tử
Từ khái niệm đào tạo đến nội dung truyền thông đa phương tiện cho đến một giải pháp đào tạo điện tử toàn diện – khi nói đến vấn đề chuyển tải kiến thức về sản phẩm kỹ thuật, bạn có thể tin tưởng vào kinh nghiệm của chúng tôi.

Sẵn sàng cung cấp kiến thức một cách nhanh chóng


Việc hiểu chính xác và sử dụng đúng sản phẩm, công nghệ và ứng dụng là phục vụ lợi ích cho toàn công ty:
 • Việc quản lý sản phẩm hay tài liệu kỹ thuật chịu trách nhiệm về thông tin và đào tạo của người sử dụng sản phẩm.
 • Tiếp thị tập trung vào việc phân phối thông tin sản phẩm trên tầm quốc tế theo cách thức nhất quán về thương hiệu.
 • Công tác bảo trì phải bảo đảm là loại dịch vụ loại hạng nhất được thực hiện bởi một đội ngũ nhân sự được đào tạo nhất quán trên toàn thế giới.
 • Ban lãnh đạo công ty mong muốn làm cho nhân viên nhiệt tình với việc sử dụng công nghệ và phương thức sản xuất mới.

Đào tạo về sản phẩm tốt đem lại những điều gì


Cũng như các công việc của các phòng ban, các mục tiêu mà các nhà thầu của chúng tôi theo đuổi với phương pháp và nội dung đào tạo đổi mới cũng phong phú không kém.

Năm ví dụ về những lợi ích có thể lượng hóa mà các công ty có thể đạt được với những ý tưởng đào tạo tốt và nội dung đào tạo phù hợp:
 • Giảm chi phí bảo hành phát sinh từ lỗi bảo trì và sửa chữa.
 • Mở rộng công việc kinh doanh dịch vụ của bạn với các cơ hội đào tạo đầy hấp dẫn.
 • Nhấn mạnh ưu thế sản phẩm tới khách hàng bằng cách sử dụng hệ thống thuyết trình đa phương tiện.
 • Giảm chi phí về nhân sự và đi lại bằng cách thực hiện đào tạo điện tử.
 • Tăng khả năng tiếp nhận những chủ đề khô khan như an toàn nghề nghiệp và nhờ vậy giảm rủi ro về chi phí phát sinh.

Lợi ích của việc hợp tác với TANNER
 • Những biên tập viên của chúng tôi có sự hiểu biết đã được minh chứng về công nghệ và có thể xử lý yêu cầu của khách hàng về nội dung đào tạo mà không cần nhiều thời gian chuẩn bị.
 • Khách hàng của lĩnh vực phát triển nội dung đào tạo thu được lợi bằng nhiều cách từ những phương pháp và các quy trình đã được thiết lập từ tài liệu kỹ thuật (tiêu chuẩn hóa, mô-đun hóa và tái sử dụng).
 • Chúng tôi liên tục bổ sung sự hiểu biết của mình về việc tái xử lý biên tập và truyền thông đa phương tiện đối với kiến thức về sản phẩm kỹ thuật với các kỹ năng đào tạo mang tính sư phạm và ý tưởng.
 • Với năng lực về XML của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể tự động hóa các quy trình xuất bản và dịch thuật trong lĩnh vực đào tạo điện tử.
Tài liệu kỹ thuật
Tư vấn và khái niệm
TANNER Việt Nam © 2017