Yellow Box

Mô-đun giáo dục điện tử
"Nhanh" hay "Truyền thống"

Đối với việc chuẩn bị những bài học trong Giáo dục điện tử, chúng tôi sử dụng hệ thống biên soạn truyền thống hoặc "công cụ giáo dục điện tử nhanh". Giáo dục điện tử nhanh là tên gọi một quy trình được tạo lập tức thì trong quá trình chuẩn bị nhanh nội dung học trong phạm vi được xác định từ trước.

Trong các quy trình sản xuất tự động có quy mô lớn, chúng tôi chuyển những nội dung hiện có từ hướng dẫn vận hành, lắp đặt hoặc dịch vụ, từ các trang PowerPoint và nội dung truyền thông đa phương tiện thành những cửa sổ học tập.

Đặc biệt, chúng tôi đang thâm nhập lĩnh vực sản xuất hình động 3D tự động hóa từ dữ liệu CAD hiện có. Quy trình chúng tôi triển khai cho phép sản xuất hình động 3D sử dụng những quy trình chuẩn trong thời gian ngắn và việc hợp nhất những sửa đổi đơn giản, nhanh.


Lợi ích dành cho bạn:
 • Truyền tải kiến thức nhanh và đơn giản.
 • Đào tạo hiệu quả – kết quả học tập tốt hơn.
 • Chất lượng cao hơn và tác động lâu dài hơn so với phương pháp đào tạo truyền thống.
 • Dễ dàng tích hợp trong hệ thống thông tin.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017