Yellow Box

Hệ thống quản lý giáo dục (LMS)
Đối với nhiều yêu cầu giáo dục và mục tiêu đào tạo trong công ty, giáo dục điện tử là một lựa chọn tối ưu. Thường thì học viên không có khả năng linh hoạt hơn với những dạng đào tạo khác – như với hoạt động kiểm tra đào tạo trực tiếp của người học và giáo viên trong thực tế. Hơn nữa, trong các khóa học, học viên và thời gian biểu học tập không được quản lý trên diện rộng hay theo cách thức dễ dàng.

Bạn đang tìm kiếm cổng giáo dục điện tử đơn giản và an toàn để truyền đạt nội dung đào tạo của bạn? với chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh và quản lý thấp?


Quy trình của chúng tôi:
 • Cùng với quý công ty, chúng tôi phân tích những yêu cầu cụ thể, những nội dung đào tạo hiện có và những nhóm mục tiêu.
 • Chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý đào tạo (LMS) được thành lập theo những yêu cầu của bạn và đưa ra những khuyến nghị hệ thống cho bạn.
 • Chúng tôi chuẩn bị nội dung đào tạo và chung cấp hệ thống quản lý đào tạo (LMS).
 • Tiếp theo giai đoạn kiểm tra, hệ thống quản lý đào tạo (LMS) có thể được cài đặt cho quý công ty ở trạng thái "sẵn sàng sử dụng". Như một phương án thay thế, chúng tôi cung cấp hệ thống quản lý thông tin cho bạn như một phần mềm dịch vụ (SaaS). Sau đó, chúng tôi đảm trách việc vận hành và quan sát hoạt động nhằm đảm bảo theo dõi hệ thống liên tục và hỗ trợ linh hoạt.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Lựa chọn LMS tối ưu đối với quý công ty do nhà cung cấp độc lập cung cấp dịch vụ.
 • Có thể sử dụng thông thạo trong một vài tuần.
 • Kinh nghiệm thực tế trong việc tạo, lắp đặt và đặc biệt quản lý đào tạo liên tục nhờ LMS nội bộ.
 • Nếu bạn muốn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ từ một nguồn dữ liệu duy nhất: từ khâu chuẩn bị khóa học cho đến khâu quản lý khóa học, đến cho việc vận hành và quản lý hệ thống quản lý đào tạo (LMS).
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017