Yellow Box

Các giải pháp tự động hóa và quản lý thông tin
(Tích hợp hệ thống và phát triển phần mềm)
Các quy trình thông tin trong một doanh nghiệp và giữa các công ty với nhau không thể quản chế được nhiều tình huống nếu thiếu các giải pháp tự động hóa.
Để giải quyết vấn đề này, các hệ thống thiết lập chặt chẽ và phần mềm công cụ được tạo lập và hơn 50 chuyên viên tích hợp hệ thống và lập trình viên tại Đức và Việt Nam của chúng tôi đã được làm quen với chúng. Các công cụ và hệ thống này sẽ hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thông tin, sử dụng hệ thống hiệu quả, tạo sẵn chúng cho những người sử dụng cần thiết nhằm gia tăng giá trị cộng hưởng thông qua một loạt các phương tiện truyền thông.

TANNER trợ giúp khách hàng ở đây từ công tác tư vấn, khái niệm hóa cho đến tùy chỉnh , triển khai và cuối cùng là hỗ trợ sử dụng.

Chúng tôi cung cấp cho bạn...


... kết quả tư vấn mang tính khả thi mà chúng tôi vui mừng được chứng tỏ cho bạn thấy:

 • Phân tích các yêu cầu của bạn, tư vấn và thiết lập mục tiêu với bạn
 • Tư vấn quy trình và hệ thống độc lập trong lĩnh vực các hệ thống thông tin 
 • Phân tích quy trình thông tin
 • Quản lý các yêu cầu của bạn
 • Hỗ trợ và các chủ đề hoạt động
 • Tổ chức dự án
 • Các khóa học đào tạo

… các khái niệm – tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bạn:
 • Chuẩn bị các trường hợp sử dụng
 • Các yêu cầu và tính năng
 • Phát triển các khái niệm giải pháp (“khái niệm mức độ cao”)
 • Khái niệm và sự đánh giá các công nghệ và hệ thống mới

... tích hợp hệ thống:
 • Chuyển đổi các yêu cầu thành các đơn vị chức năng
 • Tích hợp các hệ thống mới vào các môi trường đã tồn tại
 • Tích hợp các hệ thống thông tin
 • Tái thiết kế các quy trình hiện tại
 • Thay thế các hệ thống cũ

... triển khai theo một quy trình phát triển phần mềm đã được chứng nhận:
 • Phát triển các giải pháp phần mềm chi tiết riêng cho khách hàng và các ứng dụng web
 • Tiến hành chạy thử hệ thống và hỗ trợ ứng dụng
 • Thiết kế và mô hình hóa phần mềm

... hoạt động và hỗ trợ cho các giải pháp quản lý thông tin của bạn: 

 • Hỗ trợ cho chu trình sống của sản phẩm
 • Hỗ trợ kỹ thuật 
 • Hỗ trợ chạy các ứng dụng (hỗ trợ cấp độ 2 và 3)
 • Quản lý cuộc gọi và người sử dụng
 • Tư vấn, khái niệm và thiết lập cơ sở hạ tầng mới
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017