Yellow Box

Hệ thống Quản lý Hồ sơ (DMS)
Đối với hồ sơ liên quan đến dự án, cấu trúc danh bạ đơn giản trong cấu trúc tệp tin thông thường là đủ để đáp ứng. Tuy nhiên, hàng nghìn hồ sơ dạng Office, PDF, hay tệp tin đồ họa đang trong tình trạng sửa đổi khác nhau và các phiên bản nhanh chóng được thu thập về tập tin này.

Chỉ với nỗ lực biên tập thủ công cực kỳ lớn mới có thể tìm được phiên bản sửa đổi của một hồ sơ đơn lẻ. Cố gắng biên soạn tất cả các hồ sơ liên quan cho một sản phẩm nhất định có thể dễ gây sai sót cho ngày giao tài liệu và chệch các tiêu chuẩn chất lượng.

Hệ thống Quản lý Hồ sơ (DMS) giảm bớt gánh nặng này cho bạn. Hệ thống bao gồm nền trung tâm mà trên nền này tất cả các thông tin có liên quan được tạo phiên bản, trao đổi, sửa đổi, phát hành hiệu quả thông qua hợp tác trực tiếp qua các tuyến thông tin ngắn. Chúng tôi vui mừng được hỗ trợ bạn tìm kiếm một hệ thống quản lý hồ sơ đúng đắn và sửa đổi hệ thống đó sao cho phù hợp các các nhu cầu riêng biệt của bạn.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi phân tích kho dữ liệu hiện tại, quy trình lập hồ sơ và hỗ trợ bạn trong việc lên kế hoạch các quá trình kinh doanh mới, các chỉ số chính nhằm phù hợp với mục tiêu mong muốn hay các quy định.
 • Trên cơ sở các tiêu chuẩn nghiệp vụ tổ chức và chức năng, chúng tôi tiến hành lựa chọn hệ thống dựa vào tiêu chí đa dạng.
 • Là đơn vị đứng đầu dự án, chúng tôi tập trung vào việc lắp đặt đúng thời gian, thiết lập cấu hình hệ thống quản lý hồ sơ, tạo sơ đồ ấn phẩm, lập trình giao diện và các tính năng bổ sung khác.
 • Sau khi kiểm tra hệ thống lần cuối, hệ thống quản lý hồ sơ chìa khóa trao tay được tích hợp vào cơ sở hạ tầng CNTT và được sử dụng như một “phần mềm dịch vụ” (SaaS). Ở trường hợp sau, chúng tôi giả định hoạt động diễn ra ngày theo ngày và có giám sát, hỗ trợ liên tục.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn trong quá trình di trú dữ liệu hoặc cung cấp dữ liệu gốc. Chúng tôi thiết lập dữ liệu cũ, đưa dữ liệu vào kho lưu trữ và cấu trúc quy trình mới theo tiêu chí đã xác định từ trước (siêu dữ liệu) và nhập dữ liệu cũ vào hệ thống quản lý hồ sơ mới.
 • Chúng tôi lập hồ sơ các quy trình mới và truyền các quy trình này tới biên tập viên, đồng nghiệp, quản trị viên, bên thứ ba, hay nhà cung cấp nếu cần thiết.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Dựa trên kho dự án tham khảo tương ứng, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp hỗ trợ kỹ thuật đúng đắn và tư vấn khách quan sản phẩm về việc lập giải pháp hiệu quả dựa trên nhu cầu của bạn.
 • Chúng tôi hiểu được các yêu cầu về lập hồ sơ kỹ thuật chi tiết cũng như các đặc điểm của nhiều hệ thống CNTT hàng đầu (như ERP, PIM, PLM). Việc này cho phép chúng tôi đảm bảo tích hợp hệ thống hiệu quả cho bạn.
 • Chúng tôi cung cấp từng giải pháp toàn diện được chỉnh sửa phù hợp dựa trên hệ thống chất lượng quản lý thông tin của bạn.
 • Chúng tôi vui lòng được hỗ trợ bạn trong việc triển khai hệ thống quản lý hồ sơ và các quá trình kinh doanh mới ở mức độ cho phép bạn tập trung toàn bộ vào việc gia tăng giá trị cho năng lực cốt lõi của đơn vị bạn.
 • Với việc triển khai một hệ thống quản lý hồ sơ, soạn lập hồ sơ, theo đó thực hiện chiến lược “thời gian để tiếp thị” thì chi phí chuyển đổi và soạn lập được giảm trừ. Ngoài ra, quá trình biên tập liên tục đảm bảo sự minh bạch trong quá trình kinh doanh của bạn cũng như chất lượng của các quá trình này.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017