Yellow Box

Hệ thống quản lý xuất bản
Những dữ liệu liên quan và hợp thức hóa cơ bản hường được lưu trong hệ thống IT của một doanh nghiệp (ví dụ như: ERP, PDM, PLM, v.v…). Những dữ liệu này được cung cấp để sử dụng một cách tự động nhằm phục vụ việc chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật với một hệ thống quản lý xuất bản.

Ví dụ, một hệ thống quản lý xuất bản có thể sử dụng dữ liệu về đơn hàng để tạo ra những trang dữ liệu kỹ thuật đặc thù về đơn hàng. Một bộ cấu hình sản phẩm đã tồn tại sẵn cũng có thể được sử dụng để kiểm soát sao cho tài liệu phù hợp có thể được tạo ra một cách tự động.

Một hệ thống quản lý xuất bản sẽ kiểm soát việc chuẩn bị và xuất bản dữ liệu. Nó cho phép trích xuất, tổng hợp, chuyển đổi, hợp thức hóa, sắp bố cục, định dạng, xuất bản và cuối cùng là phân bổ và lưu trữ dữ liệu.


Quy trình của chúng tôi:

 • Cùng với các phòng ban và bộ phận quản trị CNTT của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích cảnh quan hệ thống và luồng thông tin.
 • Chúng tôi cùng bạn xác định phương hướng chiến lược và số liệu mà bạn muốn đạt được.
 • Chúng tôi định nghĩa các giao diện và tạo ra các dữ liệu mẫu cũng như mục tiêu bố cục cho các sản phẩm thông tin mong muốn của bạn.
 • Chúng tôi cấu hình hệ thống quản lý xuất bản và điều chỉnh nó theo yêu cầu của bạn để tích hợp một cách tối ưu vào cảnh quan hệ thống của bạn.
 • Sau khi thử nghiệm hệ thống lần cuối, hệ thống quản lý xuất bản được đưa vào vận hành trong phạm vi hệ thống CNTT của bạn hoặc dưới hình thức “phần mềm trong vai trò một dịch vụ".

Lợi ích dành cho bạn:

 • Bạn cắt giảm được những quy trình lưu trữ dữ liệu thừa thãi và việc sao chép bằng tay vốn rất dễ nảy sinh lỗi.
 • Bạn có thể sử dụng những dữ liệu thử nghiệm để soạn thảo tài liệu kỹ thuật trực tiếp mà không mất thời gian, nhờ đó rút ngắn được thời gian xử lý.
 • Bằng cách kết hợp tuyến ấn phẩm vào quy trình công việc của mình, bạn có thể hài hoà và tối ưu hóa các quy trình nội bộ của mình.
 • Bạn có thể sản xuất các sản phẩm thông tin biến thể đơn lẻ đặc thù theo một cách có chủ đích mà bỏ qua khâu phát hành tất cả các biến thể của tài liệu. Điều này cho phép bạn giảm khối lượng nội dung được phát hành xuống mức cần thiết và từ đó giảm chi phí một cách tương ứng.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017