Yellow Box

Hệ thống thông tin dịch vụ (SIS)
Một hệ thống thông tin dịch vụ (SIS) sẽ hỗ trợ bạn trong việc cung cấp các thông tin dịch vụ trên Internet, Intranet hay trên một đĩa CD-ROM. Thông tin dịch vụ có thể bao hàm một sản phẩm đơn nhất hoặc toàn bộ sản phẩm trong danh mục của bạn.

Thành tố trung tâm của một giải pháp thông tin dịch vụ là catalog phụ tùng bằng điện tử. Nó bao gồm một ứng dụng web có thể tìm kiếm và điều hướng với danh mục các phụ tùng, các bản vẽ bóc tách chi tiết với các hotspot tương tác và một xe đẩy chở hàng để đặt mua phụ tùng.

Ngoài ra, bất kỳ loại thông tin và phương tiện truyền thông nào khác cũng có thể được kết nối với sản phẩm của bạn, ví dụ: hướng dẫn vận hành, tài liệu dịch vụ, ảnh, video, hình động và được cung cấp tương ứng với các nhóm mục tiêu bởi hệ thống thông tin dịch vụ.

TANNER có nhiều năm kinh nghiệm về quy trình dịch vụ và phụ tùng. Nhờ có sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ, chúng tôi có thể xem xét yêu cầu của bạn và nhanh chóng phát triển một hệ thống thông tin dịch vụ đặc thù cho một khách hàng cụ thể. Dựa trên các quy trình đã được thiết lập cũng như những hệ thống dẫn dắt của bạn, các dữ liệu đã qua kiểm định có thể được chuẩn bị từ những quy trình và hệ thống này một cách tự động cho các mục đích của dịch vụ.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi phân tích danh mục sản phẩm, các hệ thống (PDM, ERP), dữ liệu sản phẩm (danh mục linh kiện, các bản vẽ, các mô hình 3D) cũng như các tài liệu liên quan tới dịch vụ của bạn. Từ đó chúng tôi sẽ chuẩn bị các đặc tính công việc đồng thời đề xuất cho bạn một quy trình để giới thiệu hệ thống thông tin dịch vụ.
 • Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi chuẩn bị một quy chuẩn để hiện thực hóa giải pháp cho bạn. Trong quá trình thực hiện điều này, chúng tôi tập hợp những giải pháp từ các mô-đun có sẵn. Chúng tôi điều chỉnh những mô-đun này cho phù hợp với yêu cầu của bạn và kiện toàn hệ thống (nếu cần thiết) thông qua các mô-đun và chức năng khác để thể hiện một cách tối ưu các yêu cầu và và quy trình kinh doanh cụ thể của bạn.
 • Chúng tôi triển khai hệ thống thông tin dịch vụ, thử nghiệm và hiện thực hóa hệ thống đó để đưa vào sử dụng. Hệ thống có thể được tích hợp trong cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) của bạn hoặc được cung cấp để sử dụng dưới hình thức "phần mềm dịch vụ" (SaaS).
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn tiến hành đưa hệ thống vào sử dụng tại thực địa và đào tạo bạn sử dụng các bộ phát tự động, ví dụ như để tạo hotspot cho các bản vẽ và tạo hệ thống thông tin dịch vụ trên CD-ROM.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Chúng tôi tập trung vào những thông tin và hệ thống sẵn có thay vì giới thiệu các quy trình chuẩn bị và thu gọn kiểu xuôi dòng. Những dữ liệu đã sẵn sàng và đã được kiểm tra của bạn có thể được chuẩn bị tự động bởi hệ thống thông tin dịch vụ và có thể được truy cập dễ dàng.
 • Chúng tôi tự động hóa khâu chuẩn bị hệ thống thông tin dịch vụ: quy trình chuẩn bị có thể được tích hợp trực tiếp trong môi trường IT của bạn và được chạy mà không cần có sự giám sát.
 • Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm với dữ liệu sản phẩm và dữ liệu dịch vụ và chúng tôi biết dữ liệu của bạn quan trọng và có giá trị như thế nào. Với dịch vụ tư vấn và các định nghĩa quy trình của chúng tôi, những dữ liệu này có thể được chuẩn bị ngay trong hệ thống trung tâm, được quản lý và được sử dụng lặp lại. Việc quản lý dữ liệu vất vả cho mục đích chuyên biệt và việc sửa đổi danh mục phụ tùng cho các khách hàng khác nhau, hay các ấn phẩm mục tiêu khác nhau sẽ không được áp dụng.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017