Yellow Box

Hệ thống quản lý thuật ngữ chuyên môn
Một hệ thống quản lý thuật ngữ chuyên môn sẽ hỗ trợ bạn trong việc sử dụng một cách nhất quán các từ vựng đặc thù mà chúng phản ảnh bản sắc doanh nghiệp của bạn.

Với mục đích đó, các bước quy trình có liên quan tới thuật ngữ chuyên môn sẽ được hỗ trợ bằng các công cụ tương ứng. Nhờ vậy, ngoài phòng/ban phụ trách tài liệu sản phẩm, tất cả các phòng ban khác như thi công, sản xuất, tiếp thị và kinh doanh đều có thể được lợi từ những thuật ngữ nhất quán này.

Việc sử dụng các thuật ngữ được định nghĩa một cách nhất quán sẽ làm tăng mức độ dễ hiểu, tiết kiệm chi phí dịch thuật và định hình đặc trưng kỹ thuật cho các sản phẩm thông tin của bạn cũng như toàn bộ các chủng loại sản phẩm.


Quy trình của chúng tôi:
 • Chúng tôi phân tích danh mục sản phẩm, tài liệu và quy trình kinh doanh của bạn. Từ đó, chuẩn bị các đặc điểm công việc và một quy trình để giới thiệu hệ thống quản lý thuật ngữ chuyên môn.
 • Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi lựa chọn những hệ thống thích hợp cho bạn từ những sản phẩm sẵn có hoặc thiết kế một giải pháp riêng lẻ.
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn trong quá trình sửa đổi tài liệu và chuẩn bị một cơ sở thuật ngữ chuyên môn phù hợp.
 • Chúng tôi chuẩn bị việc giới thiệu và thực hiện việc quản lý thuật ngữ chuyên môn với các biện pháp đào tạo đi kèm.

Lợi ích dành cho bạn:
 • Nâng cao mức độ dễ hiểu và việc dịch thuật nhất quán hơn nhờ việc sử dụng phổ biến các thuật ngữ đồng nhất.
 • Nhờ kết hợp với một hệ thống quản lý dịch thuật, chi phí dịch thuật có thể được giảm đi đáng kể.
 • Công ty của bạn sẽ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của mình một cách đồng nhất và nhất quán.
Dự án tham khảo

Cho đến nay, TANNER là nhà cung cấp dịch vụ cho hơn 650 khách hàng. Trong số các khách hàng của chúng tôi, có nhiều công ty tin tưởng chất lượng dịch vụ của chúng tôi trong nhiều năm:

Các ngành công nghiệp trọng điểm:

 • Tự động hóa
 • Thi công và cung ứng xây dựng
 • Hóa chất và dược phẩm
 • Hệ thống điện và hệ thống chính xác
 • Quản lý năng lượng
 • Hệ thống và mạng lưới truyền thông
 • Hàng không vũ trụ
 • Kỹ thuật cơ khí và nhà xưởng
 • Công nghệ y học và phần mềm

Danh sách khách hàng

TANNER Việt Nam © 2017