Yellow Box

Yellow Box – Điểm qua dịch vụ của TANNER Việt Nam
»» Tài liệu về sản phẩm
kỹ thuật
»» Các sản phẩm Marketing kỹ thuật »» Quản lý tài liệu
kỹ thuật
»» ĐÀO TẠO CÁC SẢN PHẨM KỸ THUẬT
ẤN PHẨM KỸ THUẬT

Kỹ thuật cơ khí và hệ thống, Thiết bị, Công nghệ thông tin và Phần mềm

Hàng không và an toàn hàng không

 • AMMs/CMMs theo chuẩn ATA iSpec 2200
 • S1000D - tài liệu hướng dẫn
 • Danh sách minh họa phụ kiện (IPLs)

Công nghệ y học

 • Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn dịch vụ theo chuẩn 92/42/EWG và FDA

Hoạt động dịch thuật và quản lý dịch thuật đối với tài liệu kỹ thuật

Những đặc điểm tối ưu của 3D

 • Công nghệ và đồ họa hình ảnh thực tế
 • Công nghiệp hoạt hình 3D

Cataloge sản phẩm (In ấn)

 • Biên tập và sáng tạo đồ họa Cataloge sản phẩm nhắm đến những quốc gia, thị trường và mục tiêu cụ thể

Tờ rơi và sổ tay sản phẩm

 • Giới thiệu sản phẩm theo định hướng giá trị trong các tờ rơi và sổ tay sản phẩm

Các catalog và cửa hàng trực tuyến

 • Lựa chọn, tùy chỉnh và thực thi hệ thống Cataloge và các cửa hàng trực tuyến
 • Biên tập theo định hướng giá trị, nhập liệu ban đầu và quản lý dữ liệu

Hoạt động dịch thuật và quản lý dịch thuật đối với catalog sản phẩm

Phát triển Website

Công nghiệp năng lượng

 • Tài liệu bảo trì.
 • Tài liệu hướng dẫn lắp ráp
 • Tài liệu quản lý chất lượng
 • Tính toán tiết kiệm năng lượng
 • Sự phù hợp tiêu chuẩn an toàn hạt nhân
 • Hướng dẫn chung

Kỹ thuật hệ thống

 • Quản lý tài liệu nhà cung cấp
 • Tài liệu kiểm soát trung tâm
 • Tài liệu quản lý chất lượng

Tài liệu/Hồ sơ
được số hóa

 • Tăng tốc quá trình nghiên cứu và quy trình chỉnh sửa thông qua tài liệu được số hóa

Bản vẽ CAD/CAE

 • Số hóa dữ liệu
 • Biên mục
 • Chuyển đổi 3D
 • Chuyển đổi

Tài liệu đào tạo

 • Sổ tay đào tạo
 • Thuyết trình
 • Hướng dẫn đào tạo

Nội dung đào tạo truyền thông đa phương tiện

 • Thuyết trình tương tác với giọng nói
 • Mô phỏng phần mềm
 • Công nghiệp hoạt hình 2-D/ 3-D
 • Hướng dẫn/dạy kèm trực tuyến
 • Video đào tạo

Mô hình giáo dục điện tử
"Nhanh" hay "Truyền thống"

Hệ thống quản lý giáo dục (LMS)

 • Thực hiện, cung cấp dữ liệu và duy trì nội dung của hệ thống quản lý học tập.
TƯ VẤN VÀ KHÁI NIỆM
»» Giải pháp tự động hóa
:: Tự động hóa trong việc tạo Catalog với hệ thống PIM và MDM ::
:: Tăng năng suất thông qua hệ thống quản lý nội dung (CMS) ::
:: Sản xuất tự động các bản in và ấn phẩm PDF tương tác ::
:: Gia tăng hiệu quả chi phí thông qua Hệ thống quản lý dịch thuật đa ngôn ngữ (TMS) ::
:: Đồng nhất thông tin dịch vụ và các quy trình với Hệ thống thông tin dịch vụ (SIS) ::
:: Phân phối hiệu quả nội dung đào tạo thông qua Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) ::
:: Tăng tốc quá trình quản lý tập trung tài liệu thông qua Hệ thống quản lý hồ sơ (DMS) ::
:: Sử dụng phù hợp vốn từ vựng của doanh nghiệp cụ thể thông qua Hệ thống quản lý thuật ngữ chuyên môn ::
»» QUY TRÌNH ĐIỀU HÀNH CHUẨN (SOP)
:: Giải pháp với Microsoft Sharepoint - MSS ::
:: Giải pháp hệ thống quản lý tài liệu - DMSS ::
»» SALES PRESENTATIONS
:: Danh mục dịch vụ của TANNER ::
:: Phát triển dữ liệu ::
:: Quản lý tài liệu ::
:: Phát triển website ::
:: Phát triển phần mềm và Tích hợp hệ thống ::
:: Thiết kế Catalog sản phẩm ::
:: Dịch vụ quản lý dịch thuật ::
:: Chế bản catalog và Dịch thuật catalog sản phẩm ::
Flyers và Brochures
TANNER Việt Nam © 2017