Tuyển dụng trực tuyến tại TANNER

Chúng tôi rất vui mừng khi bạn mong muốn được làm việc tại TANNER. Để nộp hồ sơ, bạn cần có:

  • Thông tin về kinh nghiệm việc làm, quá trình học tập, đào tạo của bạn.
  • Một thư xin việc ở dạng tập tin Word hay PDF, gửi kèm với hồ sơ tuyển của bạn
  • Các chứng chỉ và giấy tờ cá nhân.
  • Vui lòng gửi hồ sơ cho chúng tôi qua địa chỉ email: careersvn@tanner.de.

Ngoài ra:

  • Xin lưu ý là bạn chỉ nên gửi kèm các tập tin dạng: .doc, .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif hay .zip.


Chính sách bảo mật


Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật theo luật hiện hành. Khi trao đổi dữ liệu điện tử, dữ liệu của bạn sẽ được chúng tôi mã hoá nhằm bảo mật các thông tin của bạn.

Bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào mục đích xét tuyển và sau một thời gian nhất định sẽ được hủy.
Về đầu trang