Tại đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các vị trí đang tuyển dụng của chúng tôi. Nếu các vị trí đăng tuyển hiện tại không phù hợp với bạn, bạn có thể thường xuyên kiểm tra ở đây để tìm ra vị trí phù hợp nhất.
Marketing/ PR And Sales Assistant Manager
Marketing/ PR And Sales Assistant Manager
General Accountant - 1 Year Labor Contract
* 1 year contract from Feb 2018 to Feb 2019. The starting date can be earlier if candidate available. * Salary range: 12,000,000 - 15,000,000
Về đầu trang