"Nếu mỗi người đều cống hiến hết khả năng cho công việc, thế giới sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn."
Adolph Kolping
Chính sách tuân thủ Pháp luật

TANNER Việt Nam mong muốn xây dựng giá trị cho các cổ đông, nhân viên của công ty nói riêng và xã hội nói chung. Chúng ta chỉ có thể duy trì sự phát triển giá trị doanh nghiệp nếu chúng ta hoạt động trong khuôn khổ pháp luật theo các quy tắc đạo đức.

Mỗi nhân viên có trách nhiệm đảm bảo rằng hành vi của mình tuân thủ pháp luật và theo quy tắc đạo đức. Điều này áp dụng cho tất cả nhân viên ở mọi cấp độ. Tất cả các hành động phải nhất quán với danh tiếng và uy tín của công ty.


Sau cùng, các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư và cộng đồng đều mong muốn chúng ta sẽ xây dựng doanh nghiệp năng lực, công bằng và đáng tin cậy. Các đồng nghiệp của tôi trong Ban Giám đốc và bản thân tôi tự hào về các nhân viên có hành vi ứng xử đúng mực.

Tính chính trực chính là chìa khóa thành công vững bền.

Thông tin chi tiết về Chính sách Tuân thủ Pháp luật của Công ty TANNER tại đây.
Về đầu trang