“Nếu mỗi người đều cống hiến hết khả năng cho công việc, thế giới sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn.”
Adolph Kolping

Văn phòng Xanh

  TạiTANNER Việt Nam, một trong những chiến lược phát triển quan trọng nhất là kinh doanh theo định hướng phát triển bền vững. Quan điểm của TANNER trong phát triển kinh doanh là thân thiện hơn với môi trường và thay đổi những định kiến cũ cho rằng các tổ chức cũng là một nguyên nhân của các vấn đề môi trường. Từ đó, TANNER đã áp dụng và triển khai chương trình Văn phòng Xanh của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) từ đầu năm 2010.

"Green Office" - Văn phòng Xanh là một chương trình áp dụng hệ thống quản lý thực hành vì môi trường theo nguyên tắc 3R: "Reduce" - Giảm thiểu, "Recycle" - Tái chế và "Reuse" - Tái sử dụng. Là một đơn vị đã được cấp chứng nhận Văn phòng Xanh, TANNER đã thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn của Chương trình như sau:
 1. Chương trình thực hành về môi trường
 2. Phát triển liên tục
 3. Phân loại và xử lý rác thải
 4. Sử dụng năng lượng hiệu quả và sử dụng điện tiết kiệm
 5. Điều phối viên Văn phòng Xanh
 6. Nâng cao ý thức về môi trường trong nhân viên
 7. Truyền thông
 8. Báo cáo và bảng theo dõi tiến độ
Trong Hệ thống Quản lý Thực hành vì Môi trường (EMS), TANNER Việt Nam đặt ra các tiêu chí cụ thể như sau:
 1. Sử dụng năng lượng hiệu quả các thiết bị Văn phòng
  • Thiết bị chiếu sáng
  • Máy điều hòa nhiệt độ
  • Thiết bị và đồ dùng Văn phòng
 2. Sử dụng năng lượng hiệu quả từ các phương tiện đi lại
  • Di chuyển khi đi làm
  • Di chuyển khi đi công tác
 3. Sử dụng hiệu quả các nguồn vật liệu
  • Giảm tiêu thụ giấy
  • Sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường
  • Hạn chế chất thải có hại ra môi trường
 4. Các chương trình hoạt động về môi trường
  • Hiểu biết các vấn đề về môi trường
  • Khuyến khích, tạo động lực để nhân viên tham gia vào Chương trình Văn Phòng Xanh và nâng cao ý thức về môi trường thông qua chương trình Đánh giá thành tích từng nhân viên (với các giải thưởng được trao cho các cá nhân có thành tích "xanh" xuất sắc nhất - diễn ra định kỳ nửa năm và trong năm)
  • Tổ chức các hội thảo về môi trườngCác hoạt động được giới thiệu tới tất cả nhân viên, khuyến khích nhân viên tham gia nhiều hơn vào các sự kiện về môi trường được các đơn vị khác tổ chức, như Giờ Trái đất, Siêu thị Big C – Thu pin đã qua sử dụng.


Thời gian thực hiện chương trình Green Office của TANNER Việt Nam - 2010:
 1. 12.2009: Chuẩn bị hồ sơ
 2. 01.2010: Đăng ký tham gia Chương trình Văn phòng Xanh
 3. 01.2010: Hội thảo của WWF
 4. 04.2010: Thành lập Chính sách Quản lý Môi trường (EMS)
 5. 06.2010: Hội thảo về Môi trường
 6. 07.2010: Đánh giá về chương trình Văn Phòng Xanh của tổ chức WWF
 7. 08.2010: Nhận chứng chỉ Green Office (Văn phòng Xanh): ngày 19 tháng 08 năm 2010
 8. 08.2010: Lễ trao giải cho nhóm nhân viên và cá nhân có thành tích thực hiện Xanh xuất sắc nhất trao giải giữa năm
 9. 09.2010: Hội thảo về Môi trường
 10. 12.2010: Hội thảo về Môi trường
Thành tích đạt được cho đến nay của Chương trình Văn phòng Xanh tại TANNER Việt Nam:
 1. Giảm lượng điện tiêu thụ xuống đến 16%
 2. Giảm lượng nước tiêu thụ xuống 12%
 3. Giảm lượng giấy tiêu thụ xuống 50%
 4. Tỷ lệ sử dụng các phương tiện công cộng tăng 21%
 5. Xây dựng và thực hiện Đánh giá thành tích thi đua cá nhân (với cá nhân cũng như giải thưởng đội nhóm và giải thưởng) có sự tham gia đầy đủ của tất cả nhân viên công ty.
Không ngừng phát huy ý thức Xanh về môi trường

Trong bài phát biểu tại lễ trao chứng chỉ Văn phòng Xanh - Ông Elmar Dutt - Tổng Giám Đốc TANNER Việt Nam đã nhấn mạnh rằng Bằng chứng nhận Green Office cho TANNER mới chỉ là sự khởi đầu. Tham gia vào chương trình Green Office thể hiện một cam kết lâu dài đòi hỏi sự tham gia vào của tất cả nhân viên cùng với sự hết lòng giữ cho chương trình Văn phòng Xanh được liên tục và phát triển mạnh mẽ.
Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (Mạng lưới UNGC)

Tại TANNER Việt Nam, chúng tôi không chỉ phấn đấu vì một môi trường làm việc xanh mà còn phát triển cùng sự lớn mạnh từ đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Tham gia vào mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc là một trong những chiến lược cam kết đồng nhất hoạt động kinh doanh của chúng tôi với nền kinh tế xã hội toàn cầu.

Là một phần của lực lượng chủ chốt trong toàn cầu hóa, chúng tôi nghiêm túc tuân thủ mười nguyên tắc được chấp nhận toàn cầu trong các phạm vi nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng:

Nhân quyền
 • Nguyên tắc 1: Doanh nghiệp nên hỗ trợ và tôn trọng bảo vệ quyền con người được công nhận bởi quốc tế; và
 • Nguyên tắc 2: đảm bảo doanh nghiệp hoàn toàn không lạm dụng nhân quyền.

Lao động

 • Nguyên tắc 3: Doanh nghiệp nên nêu cao tự do của các đoàn thể và nhận thức hiệu quả về quyền lợi tập thể;
 • Nguyên tắc 4: loại bỏ tất cả các hình thức bạo lực và cưỡng bức lao động;
 • Nguyên tắc 5: bãi bỏ lao động trẻ em; và
 • Nguyên tắc 6: loại bỏ việc phân biệt tầng lớp và giai cấp lao động. 

Môi trường

 • Nguyên tắc 7: Doanh nghiệp nên hỗ trợ tiếp cận thận trọng đối với các thách thức môi trường;
 • Nguyên tắc 8: thực hiện các sáng kiến để thúc đẩy trách nhiệm môi trường lớn hơn; và
 • Nguyên tắc 9: khuyến khích phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường.   

Chống tham nhũng

 • Nguyên tắc 10: Các doanh nghiệp nên hành động và làm việc mà không có hiện tượng tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả tống tiền và hối lộ.


Để đẩy nhanh tiến độ chiến lược Hiệp ước Toàn cầu trong những năm sắp tới, TANNER Việt Nam nâng cao rõ rệt vị thế trong việc tham gia hiệu quả vào sự phát triển xã hội bền vững và trở thành hình mẫu cho tất cả cac doanh nghiệp vừa & nhỏ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong quá trình duy trì vai trò là đơn vị được cấp Giấy chứng nhận Văn phòng Xanh, TANNER rất mong muốn được kết nối và trao đổi kinh nghiệm quản lý môi trường với các đối tác của công ty để củng cố nhận nhức về tính bền vững doanh nghiệp.

TANNER cũng chú trọng bồi dưỡng nhân viên vốn là nhân tố cốt lõi làm nên thành công của doanh nghiệp. Truyền thống tôn trọng nhân quyền, thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau đã hình thành nền tảng vững chắc cho đội ngũ TANNER phát triển và hướng đến phương châm hoạt động của công ty.

Là thành viên của UNGC, TANNER có nguồn nhân lực với kiến thức đầy đủ cống hiến cho quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp theo nhu cầu quốc tế. Để gắn chặt với định hướng của UNGC, TANNER vẫn luôn nghiêm túc thực hiện các chính sách và hoạt động của mình nhằm đảm bảo phát triển kinh doanh minh bạch và bền vững.
Về đầu trang