Địa điểm

Trụ sở chính và văn phòng
TANNER AG

Von-Behring-Straße 8A
D-88131 Lindau (B)
Tel. +49 8382 272-119
Fax +49 8382 272-900
E-mail: info@tanner.de
TANNER Việt Nam

43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9
Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam-700 000.
Tel. +84 28 3997-3452
Fax +84 28 3997-3465
E-mail: vietnam@tanner.de
Ban Giám Đốc & Ban Giám sát của TANNER Việt Nam

Ban Lãnh đạo TANNER Việt Nam

Stefan Kügel
(Chủ tịch)

Elmar Dutt
(Tổng Giám Đốc)
Về đầu trang