Thông tin tập đoàn

Địa điểm

TANNER Việt Nam

43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam-700000
Tel. +84 28 3997-3452
Fax +84 28 3997-3465
E-mail: vietnam@tanner.de


Chịu trách nhiệm nội dung

Người liên hệ: Elmar Dutt
vietnam@tanner.de
TANNER AG
Von-Behring-Straße 8A
D-88131 Lindau
Tel. +49 8382 272-0
Fax +49 8382 272-900
E-Mail info@tanner.de


CEO: Stefan Kügel
COO: Georg-Friedrich Blocher
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Helmut Tanner

Sự bảo mật


Bảo mật dữ liệu
Theo quy định pháp luật được áp dụng, chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật dữ liệu của bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email vietnam@tanner.de hoặc số điện thoại +84 28 39973452.


Bản khai trình bảo mật dữ liệu
Bản khai trình bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng đối với những nội dung trên máy chủ của chúng tôi và không áp dụng đối với những website mà chúng tôi không đưa đường dẫn trên website của chúng tôi.
Việc tạo và xử lý những thông tin được ghi nhận. Bạn có thể truy cập các trang trên website của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần phải khai báo với chúng tôi. Chúng tôi không lưu lại thông tin ISP của bạn cũng như những trang trên website mà bạn truy cập hay thông tin về bất kỳ tệp tin nào bạn yêu cầu. Những dữ liệu cá nhân chỉ được tạo ra khi bạn khai báo với chúng tôi thông qua việc đăng ký nhận thư thông tin của chúng tôi, nhận xét hoặc báo cáo, hoặc qua việc liên hệ với chúng tôi bằng mẫu đơn cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ lưu lại dữ liệu mà bạn điền vào mẫu đơn cung cấp thông tin, như họ tên, công ty, địa chỉ email và số điện thoại, và chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin này cho mục đích giao tiếp với bạn. Vui lòng lưu ý rằng những dữ liệu này sẽ không được mã hóa để liên lạc, do đó bạn không nên nhập bất kỳ thông tin bí mật nào trên mẫu đơn cung cấp thông tin này.


Cookies có thể được sử dụng cho mục đích này. Cookies là những tệp tin ký tự nhỏ được lưu giữ bên trong bộ nhớ tạm của trình duyệt Internet của người truy cập trang web. Những cookies này giúp nhận diện khi bạn quay lại trình duyệt internet. Những dữ liệu dược tạo ra bởi công nghệ etracker không được sử dụng trong trường hợp không có sự cho phép rõ ràng từ người sử dụng để xác nhận danh tính người truy cập trang web cũng như không được chuyển thông tin cá nhân của người dùng sang bút danh.Sự chấp thuận tạo và ghi dữ liệu có thể được thu hồi bất kỳ khi nào trong các sự kiện sau này.

Sử dụng dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được chúng tôi tạo ra khi nhận được sự chấp thuận rõ ràng của bạn và ở phạm vi cho phép của bạn. Cụ thể dữ liệu cá nhân của bạn chỉ có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo / nghiên cứu thị trường và thiết kế dịch vụ của chúng tôi nếu có sự chấp thuận rõ ràng từ phía bạn.
Bạn có quyền thu hồi sự chấp thuận bất kỳ lúc nào. Mục đích sử dụng dữ liệu sẽ được thể hiện tại những vị trí tương ứng trên trang web của bạn. Dữ liệu này sẽ chỉ được chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trong trường hợp chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý.


Google Analytics
Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web cung cấp bới Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng “cookies” là những tệp tin ký tự trên máy tính của bạn để hỗ trợ trang web phân tích cách thức sử dụng website của người dùng. Thông tin do cookies tạo ra về việc sử dụng website của bạn (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đi và lưu trữ trên máy chủ của Google tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, soạn báo cáo về hoạt động của trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển những thông tin này cho bên thứ ba trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc khi có bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào của Google. Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng việc tùy chỉnh cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, vui lòng lưu ý việc tùy chỉnh cài đặt này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng đầy đủ chức năng của trang web.

Bằng việc sử dụng trang web, bạn chấp thuận việc xử lý dữ liệu của mình từ Google theo cách thức và mục đích quy định ở trên.


Sử dụng cookies

Cookies là những dữ liệu do máy chủ web gửi đến trình duyệt của người dùng web là nơi lưu lại những cookies này để gợi nhớ cho lần sau.
Nếu bạn muốn hủy kích hoạt cookies bất kỳ lúc nào bằng việc thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet của bạn. Vui lòng tham khảo chức năng hỗ trợ Help trên trình duyệt Internet của bạn để tìm hiểu cách thay đổi cài đặt. Chúng tôi chỉ sử dụng cookies cho mục đích lấy thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi và cho mục đích thống kê. Cookies của chúng tôi chứa những dữ liệu sau: ID mục tạm thời. Những dữ liệu phát sinh sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào. Những dữ liệu từ cookies sẽ không được bao gồm với những dữ liệu cá nhân được cung cấp từ bạn.

Quyền thông tin
Bạn có quyền lấy thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bao gồm xuất xứ và người nhận được thông tin đó hoặc những dữ liệu và mục đích xử lý dữ liệu đó. Vui lòng gửi yêu cầu viết tay đến TANNER Vietnam Ltd., 43D/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, T.P. Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc gửi e-mail đến vietnam@tanner.de.


Liên hệ
Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi nào qua e-mail của chúng tôi tại vietnam@tanner.de hoặc qua số điện thoại +84 28 39973452.
Đội ngũ TANNER WWW đón nhận mọi ý kiến đóng góp, động viên của bạn để ngày càng phát triển hơn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Về đầu trang