10.07.2011
Phái đoàn Thương mại Bang Bavaria của Đức sang thăm Việt Nam ngày 07.07.2011. Ông Elmar Dutt có bài phát biểu về "Quản trị doanh nghiệp thành công tại Việt Nam - Ví dụ điển hình"
Ngày 07.07.2011, Ông Elmar Dutt - Giám đốc Điều hành TANNER Việt Nam có bài phát biểu về "Quản trị doanh nghiệp thành công tại Việt Nam - Ví dụ điển hình" tại hội nghị bàn tròn kinh tế nhân dịp Phái đoàn Thương mại Bang Bavaria của Đức sang thăm Việt Nam.

Đoàn đại biểu, đứng đầu là Bà Katja Hessel - Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông vận tải, Cơ sở hạ tầng và Công nghệ Bang Bavaria của Đức đã đến thăm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 07 năm 2011.

Download bài phát biểu "Quản trị doanh nghiệp thành công tại Việt Nam - Ví dụ điển hình" - bản Tiếng Đức tại đây

Ảnh: Ông Elmar Dutt chào đón Bà Katja Hessel (trái) - Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông vận tải, Cơ sở hạ tầng và Công nghệ Bang Bavaria, Đức.

Ảnh: Ông Elmar Dutt trình bày tại hội nghị kinh kế bàn tròn nhân dịp Phái đoàn Thương mại Bang Bavaria của Đức sang thăm Việt Nam.

«
»
Về đầu trang