10.12.2011
TANNER tham gia Diễn đàn doanh nghiệp: Chung sức bảo vệ Dòng Mê Kông
TANNER Việt Nam đã cùng hơn 30 doanh nghiệp tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp: Chung sức bảo vệ dòng Mê Kông được Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) và Tổng lãnh sự quán Đức tại Việt Nam đồng tổ chức.

Diễn đàn Doanh Nghiệp Chung sức bảo vệ dòng Mê Kông được khởi động từ ngày 07 tháng 11 và kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm nay, với các hoạt động phong phú như: Trồng rừng ngập mặn, Trại khí hậu, Hành trình khí hậu trên sông Mê Kông và Ngày khí hậu.

Thông qua Diễn đàn, Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Việt Nam muốn khuyến khích khu vực Tư nhân nắm giữ vai trò chủ chốt trong việc giảm rủi ro và hậu quả của biến đổi khí hậu ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để biết thêm thông tin diễn đàn, xin vui lòng truy cập: http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/vietnam/news/?202286/Corporates-in-Vietnam-commit-to-combat-climate-change

Hình ảnh: TANNER Việt Nam tham gia Trồng rừng ngập mặn ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2011 tại Tỉnh Bến Tre.
«
»
Về đầu trang